Bir Ülkeyi Eğitimle Yıkmak

Sayı 8- Eğitim ve Yıkıcılık (Ekim 2004)

XA ülkesi;CA kıtasında, mavi denize kıyısı olan ,yer altı kaynakları zengin, sanayileşmek için yatırımlar yapan güçlü bir ülke olma ilerleyen bir devlet XA’ nın denizden komşusu BC Doğudan YZ, Batıdan SS ve Kuzeyden GB ülkeleriyle komşudur. XA’ nın ekonomisi tarım, turizm ve çoğunluğu sanayiye bağlıdır. Tarım alanında; ziraattan ve deniz ürünlerini ihraç etmektedir. Sanayide üretmiş olduğu ürünleri ihraç etmekle ekonomisine oldukça büyük ilerlemeler kaydetmektedir. Turizmden de ekonomisine gelen katkılarla ekonomisinin gün geçtikce ilerlemesine ve dünya piyasasında bir yer edinmekte ve ekonomisi gelişmiş ülkeler arasında yer almak için bir caba içindedir.


XA’ nın YZ komşusu yeni bir ekonomik krizden çıkmış ve iç isyanlarla uğraşma derdinde halkı sefalet içindedir. BC komşusu kendisi gibi denize epey bir sahili olan ve kendisi gibi dünya piyasasında yer edinmeye çalışan bir ülkedir. Bir birileri ile iyi geçinmekte ithalat ve ihracat yapmaktadır.


GB ülkesi kuzeyde komşusu olup denizden uzak sanayisi ve turizmi pek gelişmemiş ekonomisi tarım üzerinedir. GB XA’ dan ithal mal almakta ve ekonomisi gelişmemiştir.


SS XA gibi aynı denize sahili olan ve XA’ nın batı komşusudur. SS XA gibi tarım, turizm ve sanayi alanında ilerleyen aynı zaman da Dünya piyasalarında yer edinmek isteyen bir ülkedir ve mallarını ihraç etmek için piyasa bulmak için çeşitli yollara baş vurmaktadır. SS her ne kadar komşuları ile iyi geçiniyor görünse de kendisini süper bir güç ve bulunduğu bölgede daha iyi bir yer edinip halkını ve ekonomisini daha iyi yapmak için komşularından ileri ve kendi ihraç ve ithal piyasalarının daha genişletmek, korumak, daha kaliteli, daha çok ürün ve bundan çok eğer piyasada sizde bulunan ürünü üreten kimse yoksa yararına olacak ve olmaması içinde bir çaba içindedir.


SS emperyalist düşünceli bir ülkedir. Sömürdüğü ülkeleri ve piyasaları kaybetmemek ve yeni piyasalar edinebilmek için özel eğitilmiş ajanlar yetiştirip yabancı ülkelere göndermektedir. Bu ajanlar bu yabancı ülkelerin ekonomilerini, yönetimini, eğitimini, sanayisini,…vb. yönlerini araştırıp bu alanların zaaflarını tespit edip ülkelerine bildiriyor ve SS bunları değerlendirip bu ülkelerin ileride kendilerine sorun  oluşturmamaları için önlemler almaktadır.
SS son zamanlarda iyi bir gelişme kaydeden kendi piyasaların tehdit eden XA ülkesinin ilerlemesine engel olup hatta onları da sömüre bilmek için araştırmalar yapmaktadır.


SS daha önceden XA’ ya yerleştirmiş olduğu ajanlardan sürekli bilgi alıyor ve XA’ yı zayıflatmak ve hatta yıkmak için geniş bir plan yapar. Yapmış olduğu planı şu aşamalardan oluşmaktadır.
1- Halkını bölmek ve halkı bölgesel olarak kin ve öfkeye yöneltmek.
2- Özellikle halkı kin ve öfkeye yönelttiği bölgelerdeki sanayi alanlarına sabotaj düzenlemek.

3- Ülkeye giren özellikle turizmden gelen sermayelerini kısmak.
4- Eğitimini yıkmak veya zayıflatmak.

5- Kültürlerini yok etmek.

Bu beş aşamayı gerçekleştirdiği zaman XA ülkesi yıkılmasa bile ekonomik olarak otomatikman gerileyecek, kendi iç meselelerini düzeltmeye yönelecek ve piyasalarda itibarını yitirecek, yabancı ülkelerden destek bekleyecek bunun karşılığında da bu ülkelere bazı imtiyazlar verecektir. Böylece SS XA sorununu ortadan kaldıracak piyasalarda kendi istediğini yapa bilecek hatta XA’ yıda sömürebilecektir.


SS planını birinci ve ikinci aşamasını gerçekleştirmek için ülkenin belli bir bölgesindeki birazda bölgenin coğrafi özelliğinden faydalanarak bölgede pek sanayinin gelişmemiş olduğunu anlayıp o bölgede fabrikalara sabotaj düzenleyip bazılarının sahiplerini kandırıp o bölgedeki sanayicileri başka bölgelere gitmelerini sağlar.Böylelikle bu bölgelerde işsizlik artar. Bölgede provokatörlerde boş durmayıp halka devletin kendilerine önem vermediğini halkı kin ve öfkeye yönelterek ülkede bir iç isyan başlatır.

SS’ in üçüncü aşaması ise XA’ nın turizmini zayıflatmaktı bunu da turizm bölgelerinde eskiden yerleştirmiş olduğu kendi ajanlarına turistlere kötü muamele edilmesini ve bölgede terör yaratıp turistlerin buralara gelmemelerini sağlarlar. Böylece ekonomilerine itibarlarına bir darbe daha yumuş oluyordu.


Son aşama olarak SS dördüncü ve beşinci aşamalarını gerçekleştirmeye başlar. Bunu da gerçekleştirmek için;
Devletin yönetim kademesinde kilerinin müdahalesinden kurtulmalıdır. çünkü devletin yöneticileri vatanseverse yapılacak işlere engel olabilirler. Önce XA ülkesinin ordu komutanını, çok önemli yerlerdeki birkaç bürokrat ve devlet yöneticisi gerek para gerekirse kadınlar kullanılarak satın alınmalı. Herkes parayı sevmeyebilir ama hiçbir erkek kadına sırtını dönemez, yeter ki doğru kullanılsın.


Öncelikle ezberci bir eğitimi kendilerine benimsetir böylece düşünen araştıran, bildikleriyle yetinmeyip karşı karşıya kaldığı geldiği sorunlar karşısında bildiklerine neler katabileceğini araştıran insan yerine bildiğiyle yetinen insan yetiştirilmeye başlanır ve üretim durdurulmuş olur. Kalitesiz öğretim elemanları yetiştirmek yabancı dille öğretim yaparak ta kültürlerine el atmış olur ki kültürünü yetirmiş bir ülke artık eski ülke değildir ve yok olmaya mahkumdur. Çünkü geçmişinden alacağı bir dersi yoktur olsa bile benimsemez.

Genel olarak SS ülkesi eğitmiş olduğu halkıyla bir XA ülkesinin dikkatini çekmeden sanayisine, turizmine, özelliklede eğitimine müdahale ederek geriletmiştir. Eğitimi olmayan bir ülke ilerleyemez aksine yıkılmaya mahkumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.