Eğitim Felsefesiyle Yıkmak

Sayı 8- Eğitim ve Yıkıcılık (Ekim 2004)

Bir ülkeyi yıkmanın yollarından biride eğitim felsefesini yok etmekle ülkeyi sömürmeyi mümkün olabilmektedir.

Öncelikle toplumdaki bireylerin kültürel değerlerini, tarihini beyinlerinden silmek, bireyleri kendi benliğinden soyutlamak gerekir ve birey geriye baktığında geçmişi olmayan ben kimim sorusuna cevap veremez duruma getirmek gerekir. Bunun için kendi kültürel değerlerimizi bireylerin zihinlerine yerleştirmek gerekir. Yani asimile edilmiş bireyler yetiştirmek gerekir. Aslında burada bahsedilmek mankurtlaştırılmış bireyler yetiştirmek gerekir. Ancak bunu yapmamız eğitimle mümkün olabilmektedir. Mankurtlaştırılmış bireyler yetiştirmek için öncelikle anadilini değiştirmeyi mümkün kılmak ve bununla bireyin kendi öz kültürel kavramlarından soyutlamak ve bireyin geçmişi ile ilgili herhangi bir bilgiyi kabul edilebilir olmaktan çıkarmaktır. Bireyin beyninden tarihini silmek gerekir. Birey kendi dilini unutup yabancı dille eğitim olanağı sağlarsak bireylerin kendi öz değerlerini unutturmada büyük başarı sağlarız. Yetiştirdiğimiz bireyler her zaman verilecek emire karşı gelmeyen itaat
eden, sadakatli bireyler olmalı. Onları daima başka işlerle meşgul etmek düşünmelerini engellemek (düşünemeyen, yaratıcı özelliği olmayan bireyler) yetiştirmektir. Öte taraftan da kendi kültürümüzü empoze etmede bir diğer yol ise günümüz teknoloji nimetlerinden faydalanmaktır. Burada kitle iletişim araçlarını da kullanabiliriz. Televizyonlardan kendi kültürel değerlerimizle ilgili toplumun hoşuna giden yayınlar yaparak toplumu etkileyebiliriz.


Bu durumda bir ülkenin eğitiminin bu şekilde sağlarsak aşağıdaki bireylerden oluşan bir ülke meydana getiririz.


1. Yıkmak istediğimiz ülkeye kendi kültürel değerleri benimsetmek tabiki bunu toplumun elit tabakasından başlayıp en alt tabakaya kadar yaymak. Bilindiği gibi günümüz toplumlarında yapılan araştırmalara göre bireyler her zaman (u) elit tabakayı model alma eğiliminde olmaktadır.


2. Tabiki kendi dilimizi o ülkenin bireylerine öğretmek. Ama bunu yaparken ilköğretimde değil de ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarında dil eğitimini vermek. Yani topluma kendi ana dilinin gelişmesine engel olmak gerekir. Lisanımızı öğretirken kendi kültürel değerlerimizin seçkin örneklerinden bahsederek bireylerin beyinlerini yıkamak. Bireyler dili öğrenmeye çalışırken zihinsel öğrenmelerinde yaşanan sıkıntılardan istifade bireyler işlenen konuları anlamadan ezberleme yoluna başvuracaklarından bireyler böylece iyi ve nitelikli bir birey olmayacaklardır.


3. Yıkmak istediğimiz ülkede eğitimin monoton olmasını ve gelişmeye açık bir yönü olmamasını sağlamak. Toplumda kadın ve kız öğrencilerin eğitim yapmasını engellemek gerekir. Onların yetişmesini engellemek.

4. Okullarda verilecek eğitimde fen bilimlerinde yeteri kadar iyi eğitim vermeyi engellemek öğrencilerin kendilerini yetiştirmesine olanak vermemek.


5. Asla iyi derecede yetişmiş bilim adamlarının ve öğretmenlerin yetişmesini engellemek. Özellikle bu meslek gruplarındakileri kendi kültürel değerlerimizi tamamen aşılamak gerekir. Bunların yetiştireceği elemanlar bizim istediğimiz nitelikte elde etmek için bu gereklidir.

  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir