Bir Devrimin Hikâyesi

Sayı 8- Eğitim ve Yıkıcılık (Ekim 2004)

Eğitim bir kimsenin herhangi bir etkinlik alanında yetiştirilmesi olduğu gibi, bir yetiyi yöntemli bir biçimde geliştirmeye özgü sistemlerin kullanılmasıdır da. Eğitim öğretimi de kapsar ve öğretmen en genç beyinleri kendi istediği gibi yetiştirebilecek kişidir. Bu nedenle, “ülke yıkmak” amacı için senaryonun kahramanı bir öğretmen olsun. Ülkesinin mevcut düzenine karşı olan ve düzeni değiştirmek isteyen bir öğretmen. Silahı: Öğrencileri.


KPSS’ den istediği puanı alamayıp küçük, ücra bir şehirde “göreve” başlar öğretmen. Lise yıllarında hep kahraman bir savcı olup ülkeyi kurtarmayı hayal etmiştir. Savcı değildir ama amacına asıl şimdi ulaştığını düşünmektedir: O bir öğretmendir, ülkeyi kurtarabilir. Yıkabilir de…

Öğretmen oldukça ciddidir ve göreve başladığında ilk girdiği sınıflarda etkili bir nutukla işe başlar. Bu etki öğrencilerin büyülenmesi için ilk adım olmuştur.


Öğretmenlikte bir süre geride bırakılmıştır. Öğretmen öğrencilerin sorunlarıyla da ilgilenerek onların sevgilerini kazanır. Derslerindeki disiplin havası saygıyı zorunlu kılar. İdealist öğretmen ilk dersinde anlattığı bazı kavramları, her ders kısa bir seans gibi tekrarlar. Bunun yanında öğrencileri tartışmaya, yarışmaya, haksızlığa başkaldırmaya teşvik eder. Gözünü budaktan sakınmayan bireyler için gerektiğinde kavgaya teşvik eder, amacı cesaretli bireyler yaratmaktır.

Öğretmen öğrenciler üzerindeki etkisiyle, onlara yavaş yavaş istediği davranışı kazandırmaya başlar. Adaleti öğretmek için adaletli davranır, dürüstlüğü, bağlılığı öğretir, amacına yaklaşmaktadır. Lise son sınıflar önem taşımaktadır. Üniversite sınavına girecek bu öğrencilere öğretmen mümkün olduğu kadar yardımcı olur, diğer öğretmen arkadaşlarından da yardımcı olmalarını ister. Bu öğrenciler ayrıca önem taşımaktadır, çünkü öğretmen onlara kendinden bir şeyler vermelidir. Öğrenciler arasında farklı yetenekte olanlar vardır, öğretmen bunları fark ederek onlarla ayrı ayrı ilgilenir. Onlara kendi dünya görüşünü ve bakış açısını kazandırır. Örgütlenmeye geçilmezidir. Kahramanlık duyguları ön planda olanlar, yeni düzenin savaşçıları ve bekçileri olacaktır. Öğretmenin zeki ve başarılı öğrencilerden beklentileri büyüktür. Yeni eğitimcilere ve iyi hatiplere de ihtiyaç vardır, etkili konuşma yeteneğine sahip olanlar birer misyoner olacaktır. Bunun için öğretmen öğrencilerine okumanın ve yükselmenin önemini anlatır.


Uzun bir süre geçmiştir, birçok öğrenci üniversite okumak için farklı yerlere gitmiştir. Öğretmen bu arada öğrencilerine bu bozuk düzenin bütün kötü yanlarını gösterir. Zaman zaman duygu sömürüsüne baş vurur, buna ihtiyacı vardır. Nitekim öğrencilerin içinde kin oluşmaya başlamıştır. Bir taraftan da onları, düzeni değiştirebilecekleri konusunda motive eder. Öğrencilerin içinde hırs oluşmuştur, artık yönlendirilmelidirler.

Örgütlenme başlamıştır, genç beyinler öğrenir: Her biri gidebileceği en yüksek mevkiye ulaşacak, kurumlar işlevleri korunarak yavaş yavaş ele geçirilecektir. Bunlar yapılırken esas alınacak kurallar: Gizlilik ve bağlılık.

Öğretmen çok uzun bir zamandır görevini yapıyor olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Çalışmış, amacını sağlam temellere oturtmuştur. Bu görevi teslim edecek sağlam elleri de oluşturmuştur. Örgütün yönetiminde birçok başarılı birey vardır, onlar birer okul müdürü, öğretmen, bakan, asker, polistir… Onlar sorumlu, bağlı, gizli bireylerdir. Amaca ulaşmak için gidilecek yolu devam ettirebileceklerdir.

Ülkeyi oluşturan kavramlar, dil ,kültür, tarih, eğitim gibi kavramlardır. Bu kavramların yavaş ortadan kaldırılmasıyla şuursuz bir millet ortaya çıkar ve “ülke” kavramı ortadan kalkmaya hazır bir hale gelir.


Birçok kurum ele geçirildikten sonra yıkılacak binanın büyük kolonları altına bomba yerleştirilmiştir artık. Zamanı geldiğinde patlatılacaktır. Devletin bütün güçleri ele geçirilecek, buna karsı çıkacak bir güç kalmayacaktır. Son olarak padişahı tahttan indirip yönetimi ele geçirmek kalır. Bu da, artık zaten oluşmuş bir devlet için zor değildir.

LA EDRİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.