Sunuş

Sayı 13- Sanat ve Eğitim (Ekim 2006)

Sanat, TDK Sözlüğüne göre; “bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı sözlükte “Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım” anlamı da bulunmaktadır.

Günlük hayatımızda değişik bilgi türlerini kullanırız; bilimsel, felsefi, dinsel, estetik (sanatsal), teknik ve gündelik. İnsanın sağduyulu hareket edebilmesi ve üst düzey bilişsel stratejileri kullanabilmesi, bu bilgi türlerine ne kadar hakim olduğuyla ilgilidir. Çünkü olay ve olguları bu bilgi türleri ile açıklamakta ve yorumlamaktayız. Gözlenen odur ki, sanatsal bilgi kullanımında eksiği bulunan bireylerden oluşan bir toplum haline gelmekteyiz.

Estetik, hayata güzellik anlamı katan bir boyuttur. Bu boyut sadece sanatçıların ürettiği sanat eserlerini tüketmenin ötesinde, bu tüketimin uzağındaki kişileri de etkilemektedir. Sanat eğitimi; giyimden makyaja, ev dekorasyonundan yolda yürümeye, insan ilişkilerinden çevre düzenleme ve temizliğine kadar bireyin bütün eylem ve söylemlerine duyarlık, incelik katar ve mükemmele ulaşma arzusu yaratır.

Bunlar bireysel gelişmeye olduğu kadar toplumsal kalkınmaya da hizmet edecektir.

Yaratıcılık, sıra dışılık, güzellik, bireysel ve toplumsal duyarlık için sanat eğitiminde niteliği artırmak ve kişisel gelişme için sanat tüketmeye ve ondan yararlanmaya daha fazla eğilmek zorunluluğu vardır.

Eğitişimin bu sayısında konunun uzmanlarının sanat üzerine yazılmış yazılarını bulacaksınız. İlgiyle okuyacağınıza inanıyorum.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir