Fildişi Sahili’nde Eğitim

Sayı 53- Ocak 2017

Ülkenin kurulu olduğu bölgelerde sahip olduğu çok Fildişi Sahili ya da resmi adı ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti ülke ismi Fildişi Kıyısı ya da Fildişi Kıyısı Cumhuriyeti olarak da kullanılabilmektedir. Fransizca: Côte d’Ivoire [kot diˈvwaʀ]), Afrika kıtasının batı kısmında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Mali, Bukina Faso, Gana, Liberya ve Gine oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin güneyinde Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Yamoussoukro’dur.

Ülkede çok sayıda fil nedeniyle 16. yüzyılda Portekizliler tarafından fildişi elde edebilmek ve ticaretini gerçekleştirebilmek adına fil avı gerçekleştirilmiş ve birçok fil avcılar tarafından öldürülmüştür. Bu olay nedeniyle ülkenin ismi Fransızca Fildişi Sahili anlamına gelen Côte d’Ivoire olarak belirlenmiş, fildişi uzun yıllar ülkenin en önemli ihracat kaynaklarından birini oluşturmuştur. Ancak ülke isminin her bir dilde farklı versiyonlarda söylenmesi (Fildişi Sahili, Elfenbeinküste, Ivory Coast, Costa de Marfil vb.) ve uluslararası alanlarda karışıklıklara neden olması nedeniyle 1985 yılında dönemin devlet başkanı Félix Houphouet Boigny aldığı karar ile ülke isminin bundan sonra sadece Fransızca hali ile kullanılabileceğini ve diğer dillere birebir çevrilemeyeceğini belirtmiştir.

Fildişi Sahili’nde son olarak 2014 yılında gerçekleştirilen resmi nüfus sayım sonuçlarına göre 22.671.331’dir. Bu güncel olarak son resmi sayım olup, 2015 tahmini sayım sonuçlarına göre ülkede 23.295.302 nüfus yaşadığı tahmin edilmektedir.

Fildişi Sahili genelinde yaklaşık olarak 60 etnik grup yaşamaktadır.

Ülkenin tek resmi dili Fransızca’dır. Bu dilin haricinde ülke genelinde 77 farklı dil konuşulmaktadır. Bu diller arasında Baoulece ve Dioulaca en yaygın kullanılan dillerdir. Bunun dışında yerel etnik bazlı Senufoca, Yacoubaca, Anyice, Attiece, Kulangoca, Tagwanaca ve Lobice gibi farklı dillerde kullanılmaktadır.

Resmi dilin haricinde açık ara konuşulan diğer Dioulaca’dır. Ülke nüfusunun %61’i bu dili bilip konuşabilmektedir. Özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde yaygın olan dil, aynı zamanda ticaret dili olarak da kullanılmaktadır. Ancak ülkenin Fransa kolonisi olmasından sonra ülkede resmi olarak kullanılan dil Fransızca’dır.

Ülke genelinde İslamiyet en yaygın din konumunda olup, nüfusun %40,2’si islami inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Ülkenin en yaygın ikinci din ise %38,7 ile hristiyan dinidir. Bu oran içerisinde Katolik mezhebine mensup Hıristiyanların oranı % 19,3, Protestan mezhebine mensupların % 19,3 düzeyindedir. Bu iki din haricinde 2011-2012 verilerine göre yerel Afrika dinlerine inananların mevcudiyetinin haricinde herhangi bir dine mensup olmadığını beyan eden küçük bir grupta mevcuttur.

EĞİTİM

Fildişi Sahili genelinde 15 yaş ve üzerinde olan nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı 2015 verilerine göre % 43,1 düzeyindedir. Bu oran erkeklerde % 53,1 iken, kadınlarda % 32,5 seviyesindedir. Açıklanan bazı verilerde ülke nüfusunun % 61,1’inin, kadın nüfusunda ise % 73,6’sının hiçbir şekilde okuma yazma bilmediği ifade edilmektedir.

Zorunlu eğitimin olduğu ülkede ortalama okula gitme yılı dokuz yıl düzeyinde olup, bu erkek çocuklarda on yıl, kız çocuklarında ise sekiz yıl düzeyindedir. Ülke genelinde eğitimler ücretsiz olarak verilmekte olup, kitap ve diğer kaynaklar için resmi bir ücret talep edilmemektedir.

Eğitim çağına girmek üzere olan ya da eğitim çağında olan 1,796,802 çocuğun çocuk işçi statüsünde çalıştığı bildirilmektedir. Bu veri ile 2015 tahminine göre ülkenin çocuk nüfusunun % 35’i çocuk işçi olarak çalışmaktadır.

Fildişinde sadece 5 büyük devlet üniversitesi bulunmaktadır ve özel okullar vardır.

Fildişinde eğitim sistemi şöyledir: 5/6 yaş arasında ilkokul başlıyor 10/11 arasında orta okula giriyorlar sonra liseye başlıyor. Lise son sınıftayken bir sınav oluyor ona geçerse üniversite başlıyor geçmese tekrar sınava giriyor ya da özel bir üniversitede kayıt yapabilirsin. İstediğin bölüm yapabilirsin ve lisans 3 sene sürüyor Türkiye’de 4 sene sürüyor.

Okullar cok olmadığı için bazen sınıflarda çok öğrenci oluyor ve dersler iyi geçmiyor ve bazen okullar dersler iyi geçiyor. Bütün çocuklar için ilkokul bedavadır ve zorunludur. Kitaplar da bedava veriyorlar.


[1] Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir