İlköğretimde Öğrenci Sloganları

Sayı 16- Yönetim ve İnsan Kaynağı (Ağustos 2007)

Dicle Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Kenan Yakuboğlu’nun fikirlerinden yola çıkarak, küçük bir çalışma yaptık. Son derece hoş, zevkli, düşünmeye yöneltici bulduğum bu çalışmayı sizlerle,  paylaşmak istedim. Atılan her adım, küçük de olsa, başlangıçtır… Önemli olan istemek… Görünüşte çok basit olan bu çalışma, zaman geçtikçe meyvelerini verecektir.

Günümüz toplumlarında, erdem ve insani değerler büyük erozyona uğramıştır. Toplumumuzun en kutsal birimi sayılan aile içerisinde bile çöküş yaşanmaktadır (şiddet, sevgisizlik, hoşgörüsüzlük, saygısızlık…). Çocuğun kişilik ve zekâ gelişiminin % 80’inin  0- 6 yaş arasında tamamlandığı göz önünde bulundurulacak olursa, ahlaki çöküş nedenlerinin aile içi eğitim eksikliğinden kaynaklandığı düşünülebilir.

İnsan yetiştirirken, bu değerlerin erken yaşta kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Eğitim, sabır isteyen uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu değerlerin öneminin vurgulanması ve hayata geçirilmesi aile ile başlar; okul sıralarında devam eder. Bu çalışmayı yaparken amacımız:

1) Değerlerin davranışa dönüşümlerini sağlamak.

2) Davranışların kalıcılığını sağlamak.

3) Az zamanda verim almak.

4) Empatiyi geliştirmek.

5) Özgüveni geliştirmek.

6) Grup çalışması ve takım ruhunu geliştirmek, yardımlaşmanın önemini vurgulamaktır.

Soyutlama bir bilgi yöntemidir. İnsan zihninde yapılır. Soyutlama gerçekte yeniden somuta varmak, somut bütünü parçalarında birbiri ile olan ilişkileri içinde tümüyle kavramak için kullanılan bir yöntemdir. Kavramlar soyutlamalarla elde edilir. Nesnel gerçeklerle denenir ve doğrulanır. Soyut kavram ve düşüncelerin gerçeklik ölçütü insansal pratiktir. Gönüllü grubumuz sözcüğü alarak zihninde canlandıracak ve bu kavramla verebileceği en iyi mesajı vermeye çalışacaktır.

Kendi alanlarında sorunları çözmek, kalite ve diğer sorunları saptamak, analiz etmek, öneri sunmak için düzenli aralıklarla toplanan gönüllü grubunun en çok başvurduğu teknik, Beyin Fırtınası’dır. Grup sorun üzerine yoğunlaşır, düşünür ve ortaya pek çok fikir çıkarır. Düşünmeyi çoğaltmak için bireyin yaratıcı kapasitesinden yaralanılır. Ortaya atılan fikirler yaratıcılığı geliştirir,  düşünce seansı oluşur. Eğitimde amaçlardan en önemlisi, kuşkusuz, öğrencilerin düşünmelerini sağlamaktır. Olayları düşünen, değerlendiren ve sonuç çıkarabilen bireyin hayata bakış açısı değişir. Bir olayı iyi kavrayan ve onu soyut olarak kafasında canlandıran çocuk; olayın tümünü zihninde görerek somut hale getirir. Kavram ve olayların genelini görerek karara varması kolaylaşır,

Kenan Yakuboğlu’nun önerisi şuydu: Derse başlarken, tahtanın bir köşesine erdemli, güzel bir davranış yazılması (sevgi, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma, yeşil ve doğa sevgisi, temizlik, saygı…) Tahtaya yazılı davranışı gören çocuk, bu konuda düşünecek ve zamanla hayata geçirecektir. Sadece görsel olarak bu değerlerin varlığı bir yere kadar yararlı olurdu mutlaka. Ancak kalıcılığı sağlama, anlaşılır hale getirme, araştırmaya yönelmeleri adına; öğrencilerime bu değerlerle sloganlar üretmelerini söyledim. Tıpkı reklâm filmlerinde ve afişlerde görülen akılda kalıcılık sağlanacaktı. Sloganlar hayata geçirilecekti.

Çalışmamızda Beyin Fırtınası Tekniği’ni kullandık.  Verilen her kavram üzerinde düşünen ilköğretim üçüncü sınıftan grup üyeleri, sloganlarını sözlü olarak sundular. Ardından da yazıya döktüler. Öğrencilerim bu çalışmaya severek katıldılar. Her biri hem kendine bir çalışma yapabilmenin mutluluğunu yaşadı, hem de grup çalışmasını tanıdı.  Sınıfta, topluluk önünde konuşmaktan çekinen öğrencilerim bile, düşüncelerini açıkladılar ve yazıya döktüler.  Günün sözcüğünü yazmayı unuttuğum günlerde beni uyardılar. Önerilerini sundular. Düşünmeyi öğrendiler. Sonuç olarak hepimiz bir şeyler kazandık.

Aşağıda sloganlarımızdan örnekler sunuyorum.

SLOGANLAR

Yeşili sevelim, yeşili koruyalım, yeşili kesmeyelim.

Sevgi vermezsen sevgisiz kalırsın.

Arkadaşını kardeş say.

Daima kibar ol.

Küçüklere sevgi göster, büyüklere saygı.

Çevremizi temiz tutalım.

Arkadaşlık sevgi ve kardeşliktir. Arkadaşının kalbini kırma, kardeşsiz kalma.

Saygı göster, hem saygı, hem sevgi gör.

Yalan söylersen sevenin olmaz, yalan kalbi kıran kötü bir oktur.

Yalan söyleme, yalancı çoban olursun.

Doğayı kirletmeyelim, gürültü yapmayalım.

Yeşil=Oksijen

Çevremizi temiz tutarsak, gelecekte çocuklar da bizi örnek alır.

İlk baş saygıdır. Ama sevgiyi de unutma.

Birine gülümserken, sevgiyle gülümse.

Kibar ol, kibar davran.

Önce kardeşlik!

Arkadaş ol, dost ol, yalnız kalma!

Dostluk sır saklamaktır.

Herkese hoşgörü!

Temiz çevrede yaşayalım, zarar görmeyiz.

Sınıfta sessiz ol, arkadaşın rahatsız olmasın.

Arkadaş iyi ve kötü günde yanımda olur.

Yeşil bahçeni kirletme!

Yalan söylersen arkadaşın olmaz.

Kardeşlik güzeldir.

Temiz çevre bize ne kazandırır? Dersen;  Her şey cevabını alırsın.

Yeşil bulduysan, yeşil bırak;  temiz bulduysan, temiz bırak.

Temiz yaşa, temiz bir hayata başla.

Kardeşini kendin kadar sev.

Herkes hoşgörülü olmalı!

Ormanları yakmayalım, yeşili kara yapmayalım.

Arkadaşını sev, kalp kırma, duygularıyla oynama, arkadaşsız kalırsın.

Önce saygı,  ardından sevgi gelir.

Küresel ısınmaya hayır!

Bir dostun olsun, zor zamanında yanında olsun.

Sevgiden güzel bir şey varsa söyle!

Tasarruflu olmak güzeldir.

Yalan söyleme!

Arkadaşlık sevgi selidir!

Arkadaşımı seviyorum!

Sevgi bir kalp rüzgârıdır.

Dürüst ol, sana inansınlar.

Her zaman kibar ol, sana kibar desinler.

Arkadaşım benim dostum, sırdaşım.

Eğitimde önce saygı!

Saygıdan sonra sevgi gelir. Arkadaşlarını say ve sev.

İnsanlara hoşgörülü davran, bunu bilmeyene öğret!

Sağlığına dikkat et, temiz çevrede yaşa!

Doğayı kirletme!

Yalan söyleme, gerçeği söylediğin zaman da sana kimse inanmaz!

Dünyayı yeşilliğe boğalım.

Doğaya sahip çıkalım.

Her yer  yeşil olsun!

Temizlik kültürdür!

Gürültü kirliliği ne kötü!

Ağaç kesilmesine izin yok!

Sigara içme!

Sigara içme, sağlığını koru!

Ne güzeldir sigarasız hayat!

Yere  çöp atmayalım, atanları uyaralım!

Çalışkan ol, öğretmeninin gözünde bir numara ol!

Doğayı sev, koru, görevin bu!

Doğa hayattır unutma, değerini bil, yaşa!

Korumazsak doğayı, çöl olur dünya, sevmezsek doğayı, mutsuz olur dünya.

Dürüst, yalan söylemez!

Yalan söyleme, hep doğruyu söyle!

Doğruluktan doğru var mı?

Yeşil bahçeni hiç kirletme.

Temiz çevre hepimizin hakkı.

Temiz ol, sağlık bul.

Küresel ısınma dur!

Yeşil bekçidir deme

Yeşili sen koru.

Yeşil sanattır.

Gürültü kirliliğine son verelim.

Ağaç dikelim.

Başkalarının haklarına saygı duy ki, onlar da sana saygı duysun…

Saygı her şeyden önce gelir.

Önce saygı!

Saygı ve dürüstlük beraberdir.

Önce say, sonra sev.

Dostluk göster, dostluk gör

İyilikten dostluk doğar.

Arkadaşını sev, saygılı ol.

İnsanlarla ve hayatla dost ol.

Büyüklerimize saygılı olalım, Yaşıtlarımızla dost!

Arkadaşımıza iyi davranırsak, iyilik görürüz.

Dostluk ve kardeşlik güzeldir.

  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.