Küreselleşmenin Eğitime Yüklediği Görevler

Giriş Çağımızda, bilim ve teknolojide çok yoğun ve hızlı değişimler ve gelişimler yaşanmaktadır. Çok hızlı yaşanmakta olan bilimsel ve teknolojik değişimler beraberinde birçok toplumsal değişimi de getirmekte, hatta bazı toplumsal sorunlar ve çevre sorunları gibi yaşamsal sorunları da ortaya çıkarmaktadır.. Küreselleşme Küreselleşme günümüzün en sık duyulan terimlerinden birisidir. Türk Dil Kurumunun sanal ortamda yayınladığı “Güncel […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitimde Değişim Yönetimi

Giriş Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programında 1968 ve 1998 değişikliklerinden başka en son 2005 yılında köklü değişiklikler yapmıştır. Bu çalışmada, meydana gelen değişimin neler olduğuna kısaca değinildikten sonra, bu değişimin öğretmenlere değişim yönetimi teknikleri ile nasıl anlatılabileceği ve değişimin nasıl uygulanabileceği tartışılacaktır. İlköğretim Programında Yapılan Değişiklikler 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Programında yaptığı değişiklikler […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bilişim Toplumuna Doğru Eğitim Yöneticisinin Sorumluluğu

Giriş Çağımızda çok yoğun ve hızlı değişimler ve gelişimler yaşanmaktadır. Bilimde ve teknolojide yaşanan bu gelişmelerin bu çağdaki bir özelliği, diğer çağlarda bu kadar hızlı yaşanmamasıdır. Çok hızlı yaşanmakta olan bilimsel ve teknolojik değişimler beraberinde birçok toplumsal değişimi de getirmekte, hatta bazı toplumsal sorunlar ve çevre sorunları gibi yaşamsal sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Değişimler karşısında […]

Yazının devamı İçin tıklayınız