Gazi’ye İstida

GAZİ’YE İSTİDA [1] Bu yurt mahrum güzellikten, ümrandan… Köylülerin nasibi yok irfandan, Ey kurtaran bizi Yunandan! Kurtar bizi daha birçok düşmandan! Medeniyet, gerçi bize uzaktır, Mefkûremiz güneş kadar parlaktır, Bütün millet yükselmeğe müştaktır; Kurtar bizi cehaletten, noksandan! Mektep, müze darülfünun isteriz, Terakkimiz her an koşsun isteriz; Halkçılığa uyan kanun isteriz. Kurtar bizi bu karanlık zindandan. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Niçin

NİÇİN? [1] Bu halkın başında bir kahraman var, Şan onundur ama millete yarar. Haklıdır bu şandan korksa düşmanlar Dostlardan da varmış tiksinen, niçin? Arttıkça bu dâhi Türk’ün şöhreti Dağılan milletin arttı vahdeti Sulhta da faydalı böyle kuvveti Yıpratmak daha harp bitmeden niçin? Toplandı Lozan’da dostlar, düşmanlar Lloyd George saçıyor yine bühtanlar Lazımken müttehit olmak bu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız