Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin Matbuat Hayatı-29

AHISKALI ÖMER FAİK NUMANZADE’NİN MATBUAT HAYATI-XXIX[1] Dr. Rıdvan ÇİTİL[2] Hiç şüphesiz XXI. yüzyılda en önemli haberleşme ve iletişim araçlarının başında internet, sosyal medya, televizyon ve radyo yayınları, gazete ve dergiler gelmektedir. Üstelik günümüzde XX. yüzyıla göre haberleşme ve iletişim hem daha hızlı hem de daha güvenilir bir şekilde gerçekleşmektedir. Hâlbuki XIX. yüzyıl sonları ile XX. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin Matbuat Hayatı-27

Yazının baş tarafı önceki sayılarda [1] XX. Yüzyılın başında Rusya (1905), İran (1906-1911) ve Osmanlı (1908) devletlerinde meşrutiyet ilan edildi ve millet meclisleri kuruldu. Bunun sonucunda bir çok alanda kısmî serbestlikler ve müsaadeler elde edildi. Özellikle Rusya Müslümanları basın-yayın ile eğitim ve hayır kurumlarının sayısının artmasında kısa sürede büyük mesafeler kat ettiler. Ancak bu serbestlik […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin Matbuat Hayatı-26

AHISKALI ÖMER FAİK NUMANZADE’NİN MATBUAT HAYATI-26 [1] Bilindiği gibi Çarlık Rus idaresi ele geçirdiği yerlerde yerli halka ulaşmak ve onlara çeşitli bilgileri aktarmak için Rusça ve yerel dillerde gazeteler çıkardı. Bu gazetelerde genellikle çeşitli kanunlar ve resmi duyurular, ilgili toplumun yerel dilinde yayınlandı. Rusya Türkleri arasında yayınlanan gazetelere Özbek ve Kazak Türkçesiyle çıkan Türkistan Vilayatınıñ […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin Matbuat Hayatı-25

AHISKALI ÖMER FAİK NUMANZADE’NİN MATBUAT HAYATI-25[1] Dr. Rıdvan ÇİTİL Bilindiği gibi Çarlık Rusya’sının XVI. yüzyılda başlayan Türk devletleri topraklarındaki ilerlemesi XIX. yüzyılın sonuna gelindiğinde büyük ölçüde tamamlanmıştı. Üç yüz yılı bulun işgal sonucunda Çarlık Rusya’sı, büyük bir Müslüman kitlesinin yaşadığı devasa bir imparatorluk oldu. Rusya Müslümanlarının büyük bir kısmını Türk toplulukları oluşturuyordu. Ayrıca Müslüman olmayan […]

Yazının devamı İçin tıklayınız