Türk Medeni Kanunu Üzerine

“Medeni Kanun” ve “Medeni Hukuk” kavramlarını içeren terim “Hukuk”tur. O yüzden ilk olarak “Hukuk”un tanımını yapmak gerekir. Hukuk Arapça kökenli bir sözcüktür ve HAK kavramının çoğulu olan HAKLAR anlamına gelir.[1] Sözlük anlamı böyle olmakla beraber hukuk terimi dilimizde çoğunlukla toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar bütünü olarak da kullanılmaktadır.[2] Hukukun Tanımı: Hukukun kesinlik taşıyan, tartışılmaz ve değişmez bir tanımını vermek […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bosna’nın Kısa Tarihi

I. BÖLÜM Bosna-Hersek, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası’nın kuzeybatısında bir devlettir. Saray-Bosna başkentidir. Resmi dili Hırvatça ve Sırpçadır. Ülke de yüzde 44 Müslüman, yüzde 31 Ortodoks, yüzde 17 Katolik, yüzde 8 diğer gruplar yer almaktadır.[1] Ülkenin toplum yapısın temelini Müslüman kökenli Boşnaklar oluşturur. Osmanlı Devleti’nin Balkan Yarımadası’nın bu bölgesini ele geçirdiği dönemlerde burada yaşayan Sırp kökenli […]

Yazının devamı İçin tıklayınız