Şair Osman Kaya ile Röportaj

  Şair Osman Kaya, 1947 yılında Artvin ili, Ardanuç ilçesi, Kutlu köyünde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan beri şiire ilgisinin olduğunu fark etmiş ve fırsat bulduğu her an, her yerde şiir yazmıştır. Hatta şairin kendi ifadesi ile “Sağlık sorunlarım olmasına rağmen şiir yazmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Şiir yazmak benim en büyük hastalığım.” diyerek şiire olan tutkusunu dile […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Yücel Feyzioğlu ile Masallar Üzerine

Masal Dede olarak bilinen Yücel Feyzioğlu ile masallar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Yücel Feyzioğlu 10 Aralık 1946’da Kars’ta dünyaya gelmiştir. 1972 yılında Almanya’ya gitmiş, 1974-1985 yılları arasında öğretmenlik yapmıştır. Yazar, masallar üzerine uzmanlaşmış ve özellikle Türk dünyası masallarının gün yüzüne çıkmasına öncülük etmiştir. Binlerce masal derlemiş, eski masalları günümüze uyarlamıştır. 2002 yılında “Sihirli Limon” adlı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Özel Eğitimde Yaşanan Sorunlar

Hümanistik yaklaşımların itibar kazanması ile beraber dünyada özel eğitim giderek önem kazanmaya başlamıştır. Hümanistik yaklaşımların giderek daha fazla yer bulması ve eğitim bilimlerinde yaşanan gelişmelerle özel eğitime bakış açısı değişmiş ve giderek artan bir ivme ile çalışmalar yapılmıştır. Her bireyin doğuştan getirdikleri farklılıkları vardır. Bu farklılıklar hayatının her alanını etkiler. Bu alanlara eğitim ortamı da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Einstein Gelişmemiş Bir Ülkede Olsaydı

izler, Dünya’nın çoğu ülkesi gibi, bilime hiç katkısı yok denebileceklere dereceler ve unvanlar dağıtıyoruz. Pek de bilimsel sayılmayacak makaleler yayınlıyoruz. TÜBİTAK ve diğer kurumlar için genelde değersiz projeler hazırlıyoruz. TÜBİTAK, YÖK ve diğer kurumlar bunlar için ödüller veriyor ve böyle işlerin yapılması için pahalı cihazlar da alıyorlar. Ama hiçbir kurum bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla ilgilenmiyor. Sadece […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Einstein Türkiye’de Olsaydı

Biz yazılarımızda temel bilimlere, özellikle matematiğe ve fiziğe en büyük katkıları çok genç insanların yaptıklarını belirtmek istemişiz. Bu nedenle de şunları hatırlatmışız: Bilindiği gibi; gerçek bilgi sahibi olmak ve bilimsel düşünceyi geliştirmek bizimki gibi toplumlarda hiçbir zaman ön plana çıkmıyor. Herkes diploma peşinde. Diğer yandan biliyoruz ki, en büyük bilim adamları, matematikte ve fizikteki en […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler 1. Giriş Elektrostatik elektrodinamiğin bir küçük kısmıdır, mekaniğin statik bölümünün tüm mekaniğin bir kısmı olmasına benzer. Yeryüzündeki inşaatların hepsi (evler, köprüler, yollar, barajlar…) mekaniğin statik meselelerine dayanıyorlar. İnşaatta depremlerin, sellerin ve rüzgarların dağıtıcı etkilerini göz önüne almak gerekir. Bunlar dinamik kuvvetlerdirler ve statik kuvvetlerle birlikte göz önüne alınmalıdırlar. Statik elektrik […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

ÖSS 2006 Fizik Soru ve Cevaplarının İncelenmesi

(Kaynak: “ÖSS 1981-2006, ÖYS 1981-1998 fizik soruları ve ayrıntılı çözümleri. Gülşen Özgül, Özgül yayınları.”) Bilindiği gibi gerçek bilgi sahibi olmak ve bilimsel düşünceyi geliştirmek bizim gibi toplumlarda hiçbir zaman ön plana çıkmıyor. Herkes diploma peşinde. Diğer yandan biliyoruz ki, en büyük bilim adamları, matematikte ve fizikteki en büyük buluşlarını 22-26 yaşları arasında yapmışlardır. Örneğin Einstein (1879–1955) […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Zekâ, Bilgi ve Düşüncenin Çok Boyutlu Uzayda Değerlendirilmesi

1. Farklı boyutlarda yaşam ve bilim Çok zor anlaşılan ve birinin diğeriyle hiç bir bağlantısı gözükmeyen olaylar arasında ortak temel yanlar görmek ne kadar güzel bir duygudur. Albert Einstein  (1879–1955) Bir doğru çizgi üzerinde eni ve kalınlığı sıfıra eşit olan bir boyutlu canlının hayatını düşünün. Bu canlı için uzay bir boyutlu olduğundan onun için sağ-sol, yukarı-aşağı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Temel Bilim Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Bir ev taşlardan yapıldığı gibi, bilim de olgulardan inşa edilir.  Ama nasıl bir yığın taşa ev denilemezse, olgular koleksiyona da bilim denemez. Henri Poincare  (1854 – 1912 ) Bizim amacımız fizik (bazen genel olarak temel bilimler)  eğitiminde-biliminde ki ve bunlara bağlı olan teknolojide ki kusurları sadece kesin şekilde belirlemek değil. Amacımız bu kusurların Türkiye’deki kaynaklarını belirlemeye […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Ekonomi ve Yeni Teknoloji Temel Bilimsiz Gelişmez

Ben, bilmediklerimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım. Apologie Sokratus  (-469 -399) Bilim, yeni teknolojiler üretimi ve ekonomi arasındaki bağıntı gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır bilinmektedir ve diğerlerinde de duyulmuştur. Ülkelerin ekonomik durumları ve elde edilen bilim sonuçlarının kalitesi arasında sıkı bağlantının olmasını gelişmiş ülkelerdeki bütün yöneticiler biliyorlar, detayları anlamasalar da. Amerika Birleşik Devletlerinin geçmiş Cumhurbaşkanı Clinton: […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Toryum ve Nükleer Yakıt

Türkiye’de atom santrali kurulacağını duyan ve çekirdek fiziği çalışmayan bir fizikçi, bir gün içerisinde bu konudaki hangi bilgilere ulaşır ve neleri düşünür? 1. Çekirdek yakıtları Тhоrium (Toryum), yumuşak, viskozitesi çok büyük, iyi dövülebilen, gri renkte olan radyoaktif bir metaldir. Periyodik tabloda 90. sırada yer alır ve atom yükü 232 dir (90Th232).  Toryumun özyoğunluğu -11.78 g/cm3, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Birleştirilmiş Sınıf Öğretiminin Yarar ve Sakıncaları

İlköğretim programlarına göre birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup meydana getirmek suretiyle, bir öğretmen tarafından yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıf öğretimi denir. Birleştirilmiş sınıflar köylerde bulunmaktadır. Birleştirilmiş Sınıfların Avantajları 1- Yarış ve bireysel yükselme yerine yardımseverlik ve birlikte, iş yapma alışkanlığı 2- Sürekli bireysel kazanç yerine, paylaşım 3- Şartlandırma yerine kişiliğin özgürce gelişmesi 4- Hoşgörüsüzlük yerine farklılıklara […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Birleştirilmiş Sınıflarda Gözlem

Ziyaret ettiğimiz okul Malatya’da, Elazığ yolu üzerinde küçük bir köy olan Yeniköy’ün Yeniköy ilköğretim Okullu idi. Yeniköy İlköğretim Okulu 1957 yılında yapılmış. Okul tek sınıflı küçük bir köy okulu. Ayrıca  müdür odası ve küçük bir koridordan oluşan bu okulun tuvaleti dışarıda. Okulun tüm onarım ve bakım işleriyle öğretmen ilgileniyor.Pencerelere naylon geçirmiş,koridora lavabo yaptırmış,sınıfın badanasını da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Devlet ve Özel Hastanelerdeki Hekimlerin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması

Özet Bu çalışmanın amacı, devlet ve özel hastanelerindeki doktorların iş tatminini bulmak ve özel hastanelerde çalışan doktorların işlerinden devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha fazla tatmin olduğunu göstermektir. Çalışma, işlerin bazı yönleri açısından tatminsizlik olmasına rağmen doktorların işlerinden oldukça tatmin olduklarının bulunması amaçlanmıştır. Sonuçların analizi devlet ve özel hastanelerindeki doktorların işlerin bir çok yönünden tatmin düzeylerinin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Sonsuz Evrenimiz Sonlu Bir Evrenin Küçük Bir Parçası Olabilir mi?

Bu soruya neredeyse herkes olamayacağı yönünde cevap veriyor. “Olabilir” diyenlerin bir kısmı da sorduğunuza göre “olabilir” diyor. Bu sorunun cevabı, cevaplayanın eğitim seviyesine (daha doğrusu kişinin sahip olduğu diplomalara) pek bağlı değildir. Daha çok eğitim sisteminin nasıl olduğuna, insanların neleri düşünerek yanıt verdiklerine ve soruya yaklaşma biçimlerine bağlıdır. Örneğin sokaktaki herkes, “uzun yıllar” denildiğinde iki […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?

İnsanoğlu varlığından bu yana zaman ilerledikçe insan kendi  hayatının devamı için güneşin gerekliliğini anlamış ve bunu anlaması insanın doğaya yaklaşımının değişmesini sağlamış ve güneşe daha derin bir ilgiyle bakmasını  yardımcı olmuştur. Ve insan böylelikle doğanın sırlarından birine tanık olmuştur. Kör edici parlaklığıyla kendine bakılmasını imkansızlaştıran güneş yavaş –  yavaş kaybolurken, artık onun güzelliğini seyretme imkanı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

2 + 2 Dört Eder mi?

Pek çoğumuz için iki artı ikinin dört ettiğini, rahatlıkla ve kuşku duymadan söyleyebileceğimiz bir gerçektir. Acaba neden?  Dünyanın hemen hemen tümünde onluk sayı sistemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dörtlük sistemden daha fazla rakamın kullanıldığı sistemlerde dört rakamının olması doğaldır. Dörtlük sistemde, temel olarak üçten büyük sayılar kullanmadığından, orada dört ve diğer dokuza kadar olanlar sayılar yer […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Fizik Eğitimi, Bilim ve Teknoloji

1. Rusya ve Sovyetler Birliği Geçen Yüzyılın Birinci Yarısında Amacım, fizik (bazen genel olarak temel bilimler)  eğitiminde ve bilimindeki ve bunlara bağlı olan bazı teknolojilerde ki  sorunları,  sadece kesin şekilde ortaya koymak değil, aynı zamanda bu sorunların Türkiye’deki  kaynaklarını belirlemeye çalışmak ve kaldırmanın yollarını araştırmaktır. Fizik bir bilim dalı gibi, Galileo  zamanın dan ( 1564 […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Temel Bilimlere Bakış Açısı

Yaklaşık beş yüz yıl öncesine kadar, bilim günümüzdeki gibi dallara ayrılmadan önce, batılılar ve doğulular tarafından bilime yapılan katkı hemen hemen aynı orandaydı. Bu katkıda Nasireddin Tusi (1201-1274) ve Uluğ Bey (1394-1449) gibi matematik ve astronomiye  çok büyük katkıları olan ve isimleri her zaman dünya bilim tarihinde yer alacak Türk kökenli bilim insanları da yer […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim, Temel Bilimler ve Yaşam Üzerine

Cumhuriyet gazetesinin haftalık Bilim ve Teknik ekinde (15 Aralık 2006) ve Bilim ve Ütopya dergisinde (Eylül 2005) yayımlanan eğitim, bilim ve bilimsel düşüncenin, (zeki olmanın da bunlarla ilişkili olduğu varsayılırsa) zekânın gelişmesi ile ilgili makaleler keşke daha fazla ilgi çekebilseydi. Ne yazık ki medya kuruluşları (diğer gazeteler ve TV’ler) eğitim ve bilime genelde ilgi göstermemektedirler. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız