Atatürk’ün Din Anlayışı

Atatürk’ün din konusundaki görüş ve düşünceleri dikkatle incelendiğinde Atatürk’ün din aleyhine veya dinsizlik anlamına gelebilecek herhangi bir söz veya tavrına, özellikle İslam dini aleyhine herhangi bir söz veya tavrına rastlanmamaktadır. O İslam dinine mensup bir birey olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk dinle ilgili olarak şöyle demektedir. “Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz […]

Yazının devamı İçin tıklayınız