ÖZGEÇMİŞ

1960, Kars - Sarıkamış'ta dünyaya geldi.

Kars Merkez Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Kars Ticaret Lisesi ve ODTÜ Tarih Bölümü'nde okudu

Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Dilbilim  ABD, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Programında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Sırasıyla,

ODTÜ, İnönü Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi çalıştı. (Kocaeli Üniversitesinde görevi sürmektedir. 

National University of Modern Languages / Pakistan'da Türkoloji Bölümünü kurarak, 2 yıl bölüm başkanlığı görevini sürdürdü.

2017 - 2018 dönemi, Filistin Kudüs Üniversitesi'nde  görevlendirildi. 

Evli ve 2 çocukludur. 

 

Sabahattin Ali İle Söyleşi

Avrupa [Emperyalist] Birliği

Bilimin Estetiği, Bilimin Dili

İşbirlikçi, Hain Değildir!

Atatürk’ün Sözcelerinin Dilbilimsel Çözümlemesi

Savaş ve Uygarlık

Evrenden Türkiye’ye Bakabilmek

Türbanın İki Yüzü ya da İki Türban

Çürüyen Din, Çürüten Din

Demokrasi Demagojisi

Çözülenlerin Çözücü Çözümleri

Kırmızı Kanla, Kara Mikrop Savaşı

Anadili Öğretiminde Ruhdilbilimsel Dilüretimi Yaklaşımlarını Dayanak Almak

Sınıflı Toplumun Bilimsiz Düşünü: Töre

Eğitim Sorunları ve Eğitim Politikalarının Altüst Yapısal Bileşenleri

3 Mart 1924: Öğretimin Birliği Yasası Üzerine

Devrimcilik

Sosyal Gelişmede Gerileyişin Dayatılması

Başarılı Lider Kimmiş?

Sol’suzluğun Sonu Aklın Sonunu Getiriyor

Atatürk Döneminin Ekonomi Politiği

Günceli Anlamak, Yorumlamak, Değiştirmek

Kitle Toplumu ve Karizmatik Lider İmgesi Oluşturma

Serbest Pazar Muhafazakârliğı, Dadı Devlet ve Demokrasi

Ben, Kapitalizm

Gizlerle Dolu Bir Savaşın Yanıtsız Soruları: Testere filmi Düzeneği

İnsan Hakları ve Prehistorik Fikirler

Şerif, Rahip ve Patron Dayanışması

Dünya ve Türkiye Özeti

Tüccar Dincinin Dilinde Din

Kapitalizmin İşleyiş Yasaları

Kaotik ve Çılgın Kapitalizm

Barış Süreci ve İstikrar

Ortaçağdan Kalma Bir Şimdiki Zaman

Evrenin Evriminde İnsan

Cumhuriyet Neden Korunmalı?

Pakistan İzlenimleriyle Türkiye'yi Düşünmek 1

Bireyin Toplumsal Rolü

Dilsel Etkinlik Olarak Okuma

Pakistan'dan Türkiye'ye Bakış 2

Zor'u Zor Zorlar

Türkçenin Öğretiminde Anadil, Araç Dil, Amaç Dil İlişkisi

Dil Tartışmalarına Pakistan'dan Katkı

Yoz-Yorum

Bir Tarihçinin Öztarihinden: Ortaylı - 1

Bir Tarihçinin Öztarihinden: Ortaylı - 2

Anılardan Alınanlar: Münevver Ayaşlı

Tanrı ve Sevi

Türkiye: Doğu, Tarih, Güncel

Bölgemizde Kösteklenen ve Desteklenen Yaklaşımlar

Yıkımın ve Yükselişin Belirleyicisi: Ulusal Bilinç

Türkçe Öğretimi ve Öğretmen

Biyokültürel, Tarihsel, Dilsel Varlık: İnsan

Bilimin Türk Sayıltısı

Cumhuriyet Körlüğü ve Nankörlüğü

TDK'nın Devleti Dolandırması

Modern Mitoloji

Düzensiz Göçmen Durumu ve Türkiye