EĞİTİŞİM DERGİSİ

ISSN 1307 - 1785

Üç Aylık Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi

Süreli Yayın

Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editörü

Dr. İkram Çınar

Düzelti

Dr. İkram Çınar

 

İnternet Adresi

egitisim.gen.tr

Adres: Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, KARS

Tel. +90474 225 11 50 / 1442

e-posta: egitisimci[at]gmail.com

 

Web Tasarım

 

Eğitişim Dergisi web sayfası herhangi bir veri kaydı tutmamaktadır.