Prof. Dr. Oktay Hüseyin'in Özgeçmişi (1938-2009)

Eğitim, Temel Bilimler ve Yaşam Üzerine

Sovyetler Birliğini Dünyada En Öne Çıkaran ve Çökmesini Hızlandıran Rus Mucizesi

Temel Bilimlere Bakış Açısı

Fizik Eğitimi, Bilim ve Teknoloji

Fizik, Matematiğin Uzantısı Değildir

2 + 2 Dört Eder mi?

Fizik Nobel Ödülleri

Karınca Yuvalarını Neden Su Basmıyor?

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?

Lise 2’de Merdiven veya Çubuk Meselesi

Dalgalar Neden Kıyıya Vurur?

Sonsuz Evrenimiz Sonlu Bir Evrenin Küçük Bir Parçası Olabilir mi?

Genetik Silahlar

Sovyetler Birliğinde Atom Bombasının Kısa Tarihçesi

Sovyetler Birliğinde Hidrojen ve Nötron Bombalarının Üretiminin Kısa Tarihi

Bilimsel Düşünce, Fizik Eğitimi ve Fizik Bilimine Katkı İmkanımız

Bilime Katkı ve Bazı Türk Bilginlerinin Bilime Katkısı

Avrupa Birliği

Sibirya’ya Masrafsız Gitme Yolları

Toryum ve Nükleer Yakıt

İyi Fizik Eğitimi İçin Çalışanların Makalelerine İlişkin Değerlendirme

Ekonomi ve Yeni Teknoloji Temel Bilimsiz Gelişmez

Temel Bilim Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Zekâ, Bilgi ve Düşüncenin Çok Boyutlu Uzayda Değerlendirilmesi

Bilimde Neden Geriyiz?

Evren, Allah ve İslam

Rusya ve Ruslarla Evlilik

ÖSS 2006 Fizik Soru ve Cevaplarının İncelenmesi

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler

Einstein Matematiğe Dayandığı için Başarılı Oldu

Einstein Türkiye’de Olsaydı

Einstein Gelişmemiş Bir Ülkede Olsaydı

Yanlış Öğretilen Fizik: Bir Örnek

Darwin’i bitirdik, sıra Einstein’da mı?

Küresel Isınmanın Doğaya, İnsan Yaşamına ve Düşünceye Etkisi

En Önemli Bilimsel Sonuçlarım