Kumanların Balkanlar’daki Tarihlerine Bir Bakış

Batı’da Kuman adıyla bilinen Kıpçaklar 10. Yüzyılın sonlarına doğru Kimek Devleti içinde yükselerek hakimiyeti ele geçirmişler ve kendi kabile federasyonunu kurmuşlardır. Adları Arap kaynaklarında “Kıfçah, Hıfçah”, Rus kaynaklarında “Polovtsı, Polovets”, Bizans ve Latin kaynaklarında “Cumanos, Cumanoi, Cumanus, Komani”, Alman kaynaklarında “Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi”, Ermeni kaynaklarında “Harteş”, Çin kaynaklarında “Kinça”, Macar kaynaklarında “Kun” olarak […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kıpçak Araştırmaları: Burçoğlu Kabilesi

Kıpçaklar etnik oluşumları itibariyle bir boylar konfederasyonudur. İçerisinde Kıpçak kökenli kabilelerin yanında Moğol, İranî ve Oğuz kökenlileri de görmek mümkündür (1). Kıpçak kabilelerinin İrtiş’ten Tuna’ya kadar olan geniş bir saha da yayıldıklarını ve toprakların bir süre sonra Deşt-i Kıpçak olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bu yazıda anlatılacak olan Kıpçak kabilelerinden Burcoğlu kabilesi, Arap Kozmografyacı Dımışki’nın Altınorda Devleti […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kıpçak-Oğuz Mücadelesi

Kıpçaklar ve Oğuzlar Türk boyları içerisinde tarihi rolleri ve nüfus olarak kalabalık olmalarıyla önem arz ederler. Kıpçaklar tarihi süreç içerisinde Türklüğün kuzey kısmını, Oğuzlar ise güney kısmını oluşturmuşlardır. Zaman zaman değişik coğrafyalarda farklı zamanlarda karşı karşıya gelmişlerdir. Karadeniz’in kuzeyi, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya gibi coğrafyalarda Kıpçak-Oğuz mücadeleleri görülür. Bu iki boy arasındaki mücadelelere girmeden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız