Yeri Doldurulacak Adam Var mı?

Yerlerinin kolayca doldurulabileceğini düşünen adamlar başlıktaki soruya “elbette” diye cevap verirler. Onlara göre her insanın alternatifi vardır yani yeri doldurulamayacak adam yoktur. Bu tür yöneticiler herhangi bir kişiye muhtaç veya mahkûm olmadıklarını söylemeye çalışırlar. Bilhassa kamu görevlerinde siyasi görüş, dinsel inanç, mezhep ve son yıllarda görülen cemaat farkı gibi sebeplerle önceki görevlilerin yerine kendi görüşünden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İnsan Kaynağını Geliştirme, Aile ve Kariyerli Kızlarımız

Yönetim biliminde “insan ilişkileri yaklaşımı” giderek içeriğini doldurmakta ve yöneticiler kurumlarında çalışan insanlar ve onların sorunlarıyla ilgilenmektedirler. Örgüt yöneticileri, örgüt ortamında mutlu ve huzurlu insanlar olmadıkça örgütsel amaçlara ulaşamayacaklarının daha çok bilincine varmaktadırlar. Kuruluşlar “personel yönetimi” ya da “özlük” birimlerinin adlarını bile değiştirip “insan kaynakları yönetimi” haline getirdiler. Bu da yetmedi, insan kaynaklarını geliştirmeye dönüştü. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş

Personel Yönetimi (PY)’nden İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)’ne geçişin nedenleri çok boyutludur. Zaten toplumsal olay ve durumlar tek neden ve tek sonuçla açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Ancak önemli bir neden ya da başlatıcı değişken olarak yönetim düşüncesinin ve toplumun evrimi, bu evrimi de teknolojinin gelişimiyle açıklamak, sorunun önemli bir kısmını göz önüne sermektedir. Bu gelişmeler aşağıda sıralanmıştır. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi ve Geliştirilmesi

Tarihsel süreç içerisinde insanlar bireysel güçlerini aşan amaçlarını gerçekleştirebilmek için işbirliği yapma ihtiyacı duymuşlardır. Hızlı teknolojik, bilimsel, siyasal, ekonomik vb değişimlerin yaşandığı günümüzde, işbirliği olmaksızın toplumsal yaşamın varlığından söz etmek güçtür (Aydın, 2005). Bu amaçla insanlar, bireylerin farklı yeteneklerinden yararlanma yoluna gitmiş, toplumsal yaşamı kolaylaştıracak kurum ve kuruluşlar oluşturmuşlardır. Kurumsal yapısallaşmanın arttığı toplumlarda bireyin yaşamı, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız