Okulda Değişim ve Toplam Kalite

BİR DEĞİŞİM ÖYKÜSÜ Bu yazıda “değişim yönetimi”, “değişime direnme”, “toplam kalite yönetimi” ve “örgütsel öğrenme” konuları, bir öykü kurgusu içinde işlenmektedir. Böylesi bir yaklaşımın uygulayıcılar açısından daha işlevsel olacağı düşünülmektedir. Okulda Değişim Gereksinimi Durağanlar mahallesindeki Dönüşüm İlköğretim Okulu’nun değişimci müdürü Önder Yenilikçi, okulunun etkililik ve verimliliğinin her geçen gün düştüğünün farkındaydı: Öğretmenler yaptıkları işten gurur […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

21. Yüzyılda Eğitim Yöneticisinin Rolündeki Değişim ve Dönüşüm

Giriş Kürselleşme süreci içerisinde rekabet koşulları giderek zorlaşmaktadır (Ensari, 2002). Bu rekabet koşulları içerisinde, kurumların çok farklı bir şekilde organize olmaları ve değişime yönelik olarak yeni davranışlar geliştirmeleri gerekmektedir. O halde, mademki örgütler bu değişim sürecinde farklı bir pozisyon almak durumundadırlar, böylesi bir davranış geliştirme ve değiştirme sürecinden eğitim örgütlerinin de nasibini almaması asla düşünülemez. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Örgütsel Değişme

  ÖRGÜTÜN DEĞİŞME GEREKSİNİMİ Uzun dönemli başarılardan emin olmak, esnek ve kararlı kalmak için örgütlerin çoğu dinamik bir çevre içinde hareket etmek zorundadır. Aslında bu etkili bir iş girişimi için zorunlu olan sayısız değişmelere iş görenleri, şirketi ve kendisini uyarlamalı ve etkili bir iş girişiminin planlanması için yöneticinin uyanık olması anlamına gelir. Eğer bunlar yapılmazsa […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Değişmenin Etkili Tanıtımı

Bugün sosyolojik ve teknolojik değişme öncekinden çok daha hızlı oluyor. Zorunlu değişme, çoğu iş ve sanayi örgütlerinde bir yaşam biçemi olmaktadır. Böylece günümüze kadar varlığını sürdürmüş ve halâ rekabete devam eden örgütler, artan bir biçimde bu değişim hızıyla etkili olarak başa çıkmayı öğrenen örgütlerdir. Hepimiz için değişme kaçınılmazdır. Bu gibi şeyler oldukları gibi ya da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Eğitim Denetiminde Dönüşüm

Değişim, zaman ve eylem boyutlarının getirdiği bir farklılaşma olarak, süreklidir. Sistemlerin parçaları, kendi aralarında ve birbirlerinde oluşan değişime uyum sağlamazlarsa, sistemin amaçları yönündeki hızı, etkinlikleri, bu etkinliklerin sayı ve kalitesi amaçlardan uzaklaşır, parçalar birbiriyle uyumlu çalışmak yerine birbirlerinin işleyişine engel olurlar. Bu durumdaki bir sistem, içinde bir parçası olarak var olduğu üst sistemin işleyişini de […]

Yazının devamı İçin tıklayınız