Değerler ve İnsan Olma

Kişiler ya da gruplar, nesnelere, varlıklara ya da etkinliklere ruhsal, ahlaksal, toplumsal bakımdan, estetik yönden belli bir önem, birtakım üstünlük derecesi veriyorlar. Bu önem ve üstünlük dereceleri, kişilerin ya da grupların benimsediği “değerler”i oluşturuyor. Nesnel değil; öznel bir özellik olan değer, insanın nesneye yüklediği bir niteliktir. Değer kavramı, temelde öznel olması nedeniyle, kişilere ve durumlara […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Okuldaki Değerlerin Değerlendirilmesi

ÖZET Liberal demokratik toplumlardaki okullar bir ikilemle yüz yüzedir. Bir yandan, onların rolü öğrencileri ne tür iyi bir hayat idame ettirecekleriyle ilgili olarak mantıklı bir şekilde özerk kararlar almaya hazırlamak, diğer taraftan ise, liberal demokratik toplumların gerçekliğe saygı, eşitlik ve sosyal adalet gibi liberal demokratik değerlere ortak bir şekilde bağlılıkları vardır ve okulların bu değerleri […]

Yazının devamı İçin tıklayınız