Türk Gendini Taniyanda Ucadur

Sayı 79 Temmuz 2023

       TÜRK GENDİNİ TANİYANDA UCADUR

Kremlin üstündəki ġırmızi yıldız
Türk xalġının ġanıninan boyanmiş.
Altmiş yilda şoranlara səpilən
Xalqım bögün o ğəflətdən oyanmiş.

***
Ġanlı Masǩvadan imdat omannar
Çoxdan sahralarda başţaşi oldi.
Çöllərə atılmiş lalələr kimi
Ġürbəttə Vətənsiz gül kimi soldi.

***
Yalvarıb yaxalmax yolumuz dəgül,
Türk oğli Vətəni dilanamaz ki.
Çalış, ġəhrət göstər, san gendan güvənꓹ
Ġərib göz yaşıni kimsə silməz ki!

***
Tani san gendini, geçmişin ögrən.
Türk gendini taniyanda ucadır.
Üç bin yillux ġoca, şanni tarixin
Yaranışın gendindan da ġocadur.

 

   GÜZ  EDAR

İşvədən, ədadan bir şey ağnamaz,
Bülbül gülə ġonmiş, gül tey naz edar.
Onun fiğanından dünya ağliyer,
Gül tikan içindan ġaşnan göz edar.

***
Bülbülə  zulum etmax gülün ġaydasi,
Aşxa-məhəbbətə yox ki faydasi ?!
Dünya furlaniyer, nadur sancısi?
Yoxsa sevdasından biza söz edar?

***
Bülbül Məcnun olmiş, gül Leylasi mi,
Söylənür dillərdə aşxın kəlami.
Allahın verduği bir ərmağan mi,
Yoxsa bela midur yaxar, köz edar?

***
Sabircan, ţoymadın aşxın ġoruna,
Kərəm tək alışdın, yandın oduna,
Çoxda tərif dema aşxın adına,
Bahari  soldurub bənə güz edar.

Sabircan Celil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir