Senaryoya Gerek Yok!

Sayı 8- Eğitim ve Yıkıcılık (Ekim 2004)

Konumuz; “bir ülke eğitim yoluyla nasıl yıkılabilir.” Bu konunun ütopik olarak senaryolaştırılması istenmişti. Aslında bu konuyla ilgili çok çeşitli senaryolar da üretebiliyorum. Ancak günümüzde cereyan eden olaylara bakınca ütopik senaryolara gerek kalmadığını görüyorum. Örneğin sadece Kamu yönetimi temel kanunu tasarısına bakmamız yeterli. Bu tasarının sadece eğitime getireceklerine bakınca bile bir ülkenin nasıl yıkılabileceği açık seçik görülebiliyor.


Bazı yönleriyle tasarıyı gözden geçirmek yeterli delilleri ortaya koyacaktır. Tasarıda kamu hizmetleri yerel idarelere ve özel sektöre devrediliyor. Eğitim hizmetlerinin kamusallığının ortadan kaldırılması, bu hizmetlerin görülmesinde eğitimin paralı ve pahalı hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Yerel idareler arasında kaynak farklılığı sonucunda eğitimde fırsat eşitliği ortadan kalkacaktır.


Ayrıca bir başka önemli hususta ülke sınırları içindeki bütün bilim ve öğretim kurumlarını Milli eğitim bakanlığından alıp yerel idarelere devretmek, eğitim öğretim kurumlarını bulundukları yöredeki siyasi ve dini cereyanların etkisine terk etmek demektir. Bu durum eğitimde siyasi ve dini etkilerle milli bir eğitim yerine yöresel etkilere açık bir eğitim ortaya çıkaracak ve eğitimde tam bir kaos yaşanacaktır.


Bu tasarıda öğretmen istihdamıyla ilgili yapılacak uygulamada ayrıca sıkıntılar ortaya çıkaracaktır. Tasarıda öğretmen istihdamı da tamamen yerel yönetimlere bırakılmıştır. Böylece öğretmenin niteliği yerine başka kriterler (ahbap – çavuş) göz önünde bulundurulacak. Bu da doğal olarak eğitimin kalitesini düşürecektir. Ayrıca yerel idarelerin kaynak ve imkanları öğretmen istihdamında daha düşük yöreleri sıkıntıya sokacak ve öğretmen teminleri zengin yörelere göre bütçesi daha zayıf yöreleri sıkıntıya sokacak ve kısıtlanmış olacaktır.


Yörelerin kendi imkanlarına ve taktirlerine bırakılan eğitimin kaliteli olup olmadığını denetleyecek olan teftiş organları da eğitim uzmanı olmayan Sayıştay denetçilerine bırakılıyor. Bu durum denetiminde gerektiği şekilde yapılamayacağını gösteriyor.

Kısacası konu ile ilgili ütopyalar üretmeye gerek yok! Zaten adı geçen tasarının hayata geçirilmesiyle ulus devlet bir bütün olarak kalamayacak ve parçalanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.