Ruh Sağlıklı Kişi Neler Yapıyor?

Sayı 75-Temmuz 2022

“Ruh sağlığı” sözüyle kısaca akıl ve duygu sağlığını anlatıyoruz. Günümüzde bedensel hastalıklar kadar da ruhsal bozukluklarla karşılaşıyoruz. Dahası, kimi kez beden sağlığı için de temel oluşturabiliyor, ruh sağlığı.

Dinamik psikolojide ruh sağlığı, “aklın ilkelerini izleyerek haz ilkesinden gerçeklik ilkesine geçerek mutlu olmak ve mutlu etmek amacıyla yaşama” olarak tanımlanıyor.

Ruhsal yönden sağlıklı olan kişinin sahip olduğu nitelikleri uzmanlar, şöyle sıralıyorlar:

Ruh sağlıklı kişi;

– Kendisini ne dünyanın odak noktası olarak görüyor ne de güçsüz bir varlık olarak algılıyor. Güçlü ve zayıf yanlarını biliyor.

– Kendisine, herkese tanınmış olan hakları ve sorumlulukları tanıyor.

– Kendine güveniyor; öz değer ve özsaygısı bilinci taşıyor.

– Sıklıkla kaygı, korku, kuruntu, üzüntü, öfke belirtileri göstermiyor.

– Ailesiyle, yakın ve uzak çevresiyle çoğunlukla olumlu ve tutarlı ilişkiler kuruyor.

– Bir arada yaşadığı ve işbirliği yaptığı insanlarla kendisi arasında sevgi ve saygıya dayalı bağlar oluşturuyor.

– Seven ve sevilen bir kişilik sergiliyor.

– Yaşama yönelik çok yönlü ilişkiler geliştiriyor.

– Önyargılı davranmıyor; paylaşmadığı inançlara, kültürel özelliklere saygı gösteriyor.

– İçinde yaşadığı çevreyle, toplumla uyumlu çağdaş değerler ve inançlar ediniyor; çağdaş değer yargılarını benimsiyor; yeniliklere açık oluyor.

– Toplumda belli bir yerinin ve işlevinin olduğu bilinciyle verimli ve yararlı işler yapma çabası gösteriyor.

– Mesleği dışında eğlendirici, geliştirici, yaratıcı bilimsel, sanatsal uğraşlar ediniyor.

-Sevgiyi, çalışmayı, bilgi ve beceri kazanmayı önemsiyor.

– Geleceğe yönelik akla uygun, erişilebilir tasarılar ve amaçlar belirliyor ve onları gerçekleştirmeye çalışıyor.

*

Görüldüğü gibi ruh sağlıklı kişi; bedensel, devimsel, cinsel, duygusal ve zihinsel yönden olgunlaşmayı başarmış ya da bunları başarmasına olanak ve fırsat tanınmış olan kişidir. Birey, olgunlaşmayı başarabildiği, bir denge ve düzen içinde sağlayabildiği ölçüde sağlıklı, mutlu ve başarılı olabiliyor.

Bu donanım için kişinin şunlardan yararlanmış olması gerekiyor:

– Kişi, çocukluk dönemini huzurlu, koşulsuz kabul görmüş bir ailede geçirmiş olmalıdır.

– Her türlü gereksinimlerini dengeli biçimde ve doyurucu düzeyde karşılamalıdır.

– Anlamasını, usavurmasını, yargılama, sorgulama gücünü geliştiren bir eğitimden yararlanmalıdır.

– Gerekli ekonomik olanaklardan, eğitim ve iş olanaklarından yararlandırılmış olmalıdır.

Günümüzde ruh sağlığı konusunda da önemli mesafeler kat edilmiş; ruh sağlığının nasıl geliştirilip korunacağı konusunda pek çok bilimsel bilgiler ortaya konulmuştur. Bu konuda da yeterli malzeme bulunduğuna göre, şimdi sıra, o malzemelerden, tadı tuzu yerinde bir şeylerin pişirmesine gelmiştir.

1 thought on “Ruh Sağlıklı Kişi Neler Yapıyor?

  1. Yazıya göre ruhsağlığım fena değil,ufak tefek müdahalelerle daha iyi olabilir
    Güzel bir yazı olmuş.
    Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir