Olumsuz İnsan Doğasına İlişkin İzlenimler-1

Sayı 25- Mutluluksuzluluk (Ocak 2010)

“Olumsuz insan doğasına ilişkin izlenimler -1” adlı deneme yazısı kişisel deneyime dayalı görüşlerimi oluşturmaktadır. Yazıda ifade edilenler, kesinlikle herkes için geçerli değildir. Deneyim ürünü olan bu açıklamaların bazı durum, insan ve zamanlar  için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Bazen, bazı durumlarda ve bazı kişiler:

¨  Coşkularını, sevgilerini abartılı bir biçimde yaşamaktadırlar.

¨  Başkalarına öfkelerini kolayca; ancak sevgilerini zor göstermektedirler.

¨  Yasaklar ve kurallar başkaları için yerinde; ancak kendileri için uygun görmemektedirler.

¨  Diğerlerine karşı çıkara dayalı olarak, derece derece yaklaşım sergilerler.

¨  Diğerlerinin kendilerini övmelerini sevmezler; ancak bu kişiler kendilerini övmekten de alıkoyamazlar.

¨  Diğerlerinin siyasal tutumuna ilişkin oluşturmuş olduğu yargıya bağlı olarak, sağlıklı insan ilişkileri kurmakta zorlanabilirler.

¨   İletişimde kullandığı mesajın içeriğine bakmaksızın, sadece eğlence olsun diye incitebilmektedirler.

¨  Grup içi veya dışında bütün veya bazı boyutlarıyla zayıf olan birileri varsa, uygulamalarıyla onu kırabilmektedirler.

¨  Çalıştıkları kurumlarda statü, rol ve genel anlamda güç açısından yüksek olan kişiye insan ilişkileri açısından yeterli oluşu da ilgi, saygı gösterebilmekte; ancak görevden ayrıldıktan sonra ilginin saygının düzeyini düşürebilmektedirler.

¨  Bulundukları gruplar içinde yetenekli, becerikli kişileri daha çok kullanıp sömürebilmektedir.

¨  Eğitimli insanların varlığı halinde bile, sadece gelenekten dolayı verilecek kararın niteliğine bakmaksızın aile büyükleri diye atfettikleri kişilerce karar verdirebilmektedirler.

¨  Diğerlerini, sadece ilkelerini yaşattıkları ve belli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik etkili sayılabildikleri insanlara daha çok ilgi gösterebilmektedirler.

¨  Eğitimli olmalarına rağmen olay ve olgulara sadece geleneksel değerlerden dolayı bakış açıları da bu yönde olabilmektedir.

¨  Yardım etmeye istekli,ancak kendileri için istekli olabilmektdedir

¨  Sadece sahip oldukları değer, inançları uğruna diğerlerinin de aynı özellikleri taşıdığını unutarak, hiç yoktan saygısızlık yapabilmektedirler. Hatta bu iftira, dedikodu noktasına gidebilmektedir.

¨  Hiçbir maddi gereksinmesi olmadığı halde anne-babasından ikisini veya birisini kaybetmesi durumunda kendini güvende hissetmemektedir.

¨  Beklentilerini karşılamak için, kişiliğinden ödün vermek pahasına, diğerlerini benimsemektedirler.

¨  İncindikleri veya incindiklerini zannettikleri durumlarda, diğerleriyle konuşmak yerine, onları incitmek için fırsat kollayabilmektedirler.

¨  Elde ettiği gücü insanların esenliğine, mutluluğuna kullanmak yerine, bu gücü zarar vermek, incitmek için kullanabilmektedirler.

¨  Maddi gereksinimleri bitmemektedir. Bu bitmeyen gereksinimlerin karşılanma biçimlerinin başkalarının aleyhine olsa bile devam ettirebilmektedirler.

.

¨  Diğerlerinin kendilerine karşı empati kurumasını isterler; ancak bu gücü kendileri göstermezler.

¨  Diğerlerinin ait olduğu grup, topluluklara karşı besledikleri önyargılar nedeniyle, sağlıklı iletişim ve ilişkiler karmasına alabilmektedirler.

¨  Diğerlerinin yanında tek başına davrandığı gibi grup olarak algıladığı kişilerin yanında farklı davranabilmektedirler. Başka bir ifadeyle, tek başına iken farklı, grup içinde önceki davranışın aksine farklı davranışlarda bulunabilmektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir