Kan Ağlar Gözlerim

Sayı 80- Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı

AĞIT [1]

Posoflu Âşık Müdamî

Kan ağlar gözlerim hicran elinden
Döker tane tane yaşın Atatürk
Bizi sen kurtardın düşman elinden
Dünyaya değerdi başın Atatürk

Canın yurt uğruna fedakâr idi
Sağlığın millete tunç siper idi
Kırk evliya kerameti var idi
Vahiy idi fikrin düşün Atatürk

Giyelim karalar dökelim allar
Ebedi hatıra kurduğun yollar
Çürüsün emeğin yitiren diller
Yok geçmiş çağlarda eşin Atatürk

Yıkılaydı evi Melekülmevt’in
Atamın üstüne gül kefen örtün
Düşmanların yüreğinde heybetin
Mızrak idi gözün kaşın Atatürk

Ağlar Müdam evlâdınla milletin
Yürürüz yolunda şaşmadan metin
Ebede dek yaşar maneviyetin
Nur olsun toprağın taşın Atatürk

 

Posoflu Âşık Müdamî

[1] Pertev Naili Boratav-Halil Vedat Fıratlı: İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, 1943, s. 203-204.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir