Kadın Vatandır

Sayı 27- Eğitimde Değerler (Ağustos 2010)

Kadın vatandır, vatan kadar değerli; mukaddes.

Kadındır coğrafyayı vatan yapan, yaptıran. Sonra sizi ona bağlayan.

Onun uğruna taşı toprağı yurt yaparsınız. Onun için yurdu bekler, onun için canınızı verirsiniz…

Vatan sizi büyütür. Yedirir, içirir, sever. Saçlarından süpürge yapmasını o bilir.

Vatan; üzerinde yaylandığınız bir yayla, dinlendiğiniz bir kışladır…

Vatan bir anadır. Olanca anaçlığıyla sizi ninniler, pışpışlar, olanca çocuksuluğunuza rağmen sizi adam yerine koyar. Sizin vezir olduğunuz bir ülke, o ülkeye tebaa yaratır.

Toprağına attığınız tohumlar boy verir, soy verir, döl verir, bin bereket verir.

Kibele olur. Onun isteği tanrının isteği olur.

Bazı topraklar vardır ki onlardan vatan olmaz. Sahipsiz toprak parçasıdır.

Kadınınız olmazsa yurtsuz kalırsınız. Yaylanız, kışlanız, vezirliğiniz olmaz. Tarlasız, tapansız, ekinsiz biçinsiz, çayırsız çimensiz, sapsız samansız, ahsız amansız, dertsiz dermansız kalırsınız.

Kadın vatandır. Vatan yaşamınıza anlam katar, tat katar, renk katar, mut katar, dert katar, derdiniz dermanınız olur.

Vatan size rampa olur, uzaya fırlatır. Vatan mağma olur, yakar. Vatan deprem olur, yıkar. Vatan her şey olur, her şey yapar.

Yiğitlik yapma gücünü ondan alır, dünyaya nam salarsınız.

Vatan güzeldir, vatan tutkudur, vatan sahip ister.

Kadın vatandır; vatan mukaddes!

Ben, ben haymatlos!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir