Gazi’ye İstida

Sayı 80- Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı

GAZİ’YE İSTİDA [1]

Bu yurt mahrum güzellikten, ümrandan…
Köylülerin nasibi yok irfandan,
Ey kurtaran bizi Yunandan!
Kurtar bizi daha birçok düşmandan!

Medeniyet, gerçi bize uzaktır,
Mefkûremiz güneş kadar parlaktır,
Bütün millet yükselmeğe müştaktır;
Kurtar bizi cehaletten, noksandan!

Mektep, müze darülfünun isteriz,
Terakkimiz her an koşsun isteriz;
Halkçılığa uyan kanun isteriz.
Kurtar bizi bu karanlık zindandan.

Sen dâhisin, buna çoktan inandık;
Mefkûresiz rehberlerden pek yandık.
Garpta şarklı yaşayıştan usandık;
Kurtar bizi beynelmilel hüsrandan!

Sürümüzde bir kurt çoban kalmasın,
Tepemizde gizli düşman kalmasın,
Düşmanların dostu hakan kalmasın;
Kurtar bizi bu yaldızlı yılandan!

Abdülhamit gerçi Kızıl Sultandı,
Buna nisbet yine o insandı…
Çok masumlar fetvasına aldandı:
Kurtar bizi artık kara sultandan!

Ziya Gökalp

[1] İleri Gazetesi, 17 Kasım 1922.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir