Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünyada Atatürk

Sayı 80- Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı

Almanların dünyaca ünlü fizikçisi Albert Einstein, Atatürk için “Dünyanın en büyük lideri” demiştir. Dünyadaki etkilerine bakıldığında da Atatürk, vizyoner bir dünya lideridir.

Atatürk Türkiye’si, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) örgütüne başvuru ile değil, davetle üye olmuştur. Örgütün 6 Temmuz 1932 tarihli Genel Kurulunda Türkiye’nin cemiyete üye olarak değerli katkılar vermesi için davet edilmesine oybirliği ile karar vermiştir. Bu karar 9 Temmuz 1932’de TBMM tarafından kabul edilmiş; 18 Temmuz 1932’de de Milletler Cemiyeti üyelerinin yine oybirliğiyle, Türkiye cemiyetin üyesi olmuştur.

Türkiye’nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ortaklık antlaşması imzaladığı 1963’te; AET Komisyonun Başkanı Alman Prof. Dr. Walter Hallstein’in dediği gibi “Türkiye’nin Ortak Pazar’a girişi; her şeyden önce, başardığı işler bu memlekette her zaman hatırlanan Atatürk’ün kuvvetli kişiliğinin ve Türk devletine her alanda getirmiş olduğu köklü, Batılı yeniliklerin bir mirasıdır.”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 27 Kasım 1978 tarihinde Paris’te gerçekleştirdiği 20. Genel Kurulunda, Atatürk’ün doğumunun 100. Yılını UNESCO’nun Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programına almış ve Atatürk’ün doğumunun 100. yılı bütün dünyada “1981 Atatürk yılı” olarak kutlanmıştır.

Bugüne kadar dünyadaki hiçbir lider için düşünülmemiş; yalnızca Atatürk için yapılmış olan bu uygulama, dünyada ilk ve tektir. UNESCO bu uygulamaya esas karar gerekçesini “Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, UNESCO’nun yetki alanlarında yenilikler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önderlerden biri, insan haklarına saygılı, insanları ortak anlayışa ve devletleri dünya barışına özendiren, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.” biçiminde açıklamıştır.

Amerikalı Psikiyatri Profesörü Arnold Ludwig, 20. yüzyılda görev yapmış olan dünya liderlerini bilimsel olarak incelemiş ve sonuçlarını “King of The Mountain: The Nature of Political Leadership” (Dağın Kralı: Siyasi Liderliğin Doğası) kitabında açıklamıştır. 18 yıl süren bu çalışmada; iki bin kişi arasında öne çıkan 377 devlet adamının “sıfırdan ülke yaratmak, toprakları genişletmek, askeri başarı, iktidarda kalınan süre, toplumsal tasarım gücü, ekonomik başarı, devlet adamlığı, ideoloji ortaya koyma, ahlak bakımından örnek olma, siyasal miras ve ülkenin nüfusu” ölçütlerine göre puanlanmıştır. Değerlendirme sonucunda “Vizyoner” sıfatı ile 20. yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük lideri ve devlet adamı, 31 puan alan Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Aynı çalışmada; Mao ve Franklin Roosevelt 30, Stalin 29, Lenin 28, De Gaulle 27, Nehru 25, Habib Burgiba 24, Fidel Castro ve Humeyni 23, Churchill 22 ve II. Abdülhamid 12 puan almıştır.

Atatürk’ün ölümünü izleyen iki haftada, 43 ülkeden 117 gazetede, 20 ayrı dilde Atatürk’le ilgili makale, haber ve yorum yayımlanmıştır. Benzer yayımlar günümüzde de sürmektedir.

Atatürk, dünyada hakkında en çok kitap yazılan liderlerden biridir. Yalnızca yabancı yazarların yazdığı ve çeviri dilleriyle birlikte, 48 dilde yazılmış 1.000’in üzerinde Atatürk kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların dışında; 21 ülkeden 52 şairin yazdığı, yüzün üzerinde Atatürk şiiri ayrıca vardır.

Atatürk, Cumhurbaşkanlığı döneminde hiç yurt dışına çıkmamıştır. Buna karşın; dünyadan birçok kral, kraliçe, şah, veliaht, başbakan, bakan, mimar, bilim insanı, yazar ve asker onu ziyaret etmek için Türkiye’ye gelmiştir.

Dünyadaki çok sayıda devlet ve siyaset adamı, sanatçı, düşünür, bilim insanı, asker, yazar, medya kuruluşu, uluslararası örgütler ve diğerlerinin gözünden bakıldığında da Atatürk; tarihin gidişini değiştirmiş, dünya üzerinde yeni bir devir açmış, tarihin her dönemi için insanlığın bir mucizesi ve en seçkin siması tarihsel bir kişilik, büyük bir asker, seçkin bir devlet adamı, yüzyılları aşan siyasal bir dâhidir. Dünya uluslarının yürekten hayranlık, sevgi ve saygı duyduğu ve takdir ettiği, insanlık ailesinin çok az yetiştirdiği en büyük liderdir.

Mucize niteliğindeki dâhice devrimleri ile tüm dünyaya örnek olmuş olan Atatürk, en büyük devrimcidir.  Özellikle kadın hakları konusunda Avrupa’nın önüne geçmiş, yüzyıllara sığabilecek tüm devrimlerini 15 yılda tamamlamıştır.

Atatürk, özgürlük ve bağımsızlıkta da dünya lideridir. Özgürlük savaşçısı ve özgür dünyanın yüce evladı kahraman Atatürk, insanlığa özgürlük örneği vermiş ve ezilen uluslar için efsanevi ve yetkin bir örnek olmuştur. Birçok ulusun özgürlük girişimlerine ışık tutmuş, emperyalizm ile savaşan dünya ülkeleri için simge ve model olmuştur. Ezilen ve bağımsızlıkları, özgürlükleri için savaşan halklara kurtuluş ve çağdaşlaşma yolunda umut vermiştir. Afrika ve Asya’daki birçok devletin ve mazlum halkların bağımsızlıklarında esin kaynağı olmuştur.

Yaşamı savaş meydanlarında geçen Atatürk’e göre; insanlığın ilerlemesi, refah ve mutluluğu için tek yol, barıştır. Bunun için “Ulus yaşamı tehlikeye uğramadıkça savaş bir cinayettir” diyerek, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini getirmiştir. Bu ilke doğrultusunda hareket ederek; dış borçlar, boğazlar ve Hatay sorunu gibi uluslararası sorunların tümünü kan dökmeden, barışçıl yollarla çözmüştür. Dünyaya esin kaynağı olacak biçimde, kendisinden önce hasım olan komşularımızla barışmış, barış antlaşmaları yapmış ve dünyada herhangi bir düşmanı olmayan bir Türkiye bırakmıştır. Bu nedenledir ki ölümü, dünyada, dünya barışı için de bir kayıp olarak görülmüştür.

Görüldüğü üzere, Türk devriminden bütün dünya yararlanmıştır.  Atatürk, dünyadaki bütün özgür uluslar için ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir.

Atatürk, dünya tarih kitabında, dünya büyükleri arasındaki yerini almış; zamana sığmayan önder, tüm zamanların en müthiş adamlarından birisi, barışın dâhisi, tarihin Türk ulusuna ve insanlığa armağanıdır. Tarih, dünyanın en büyük kahramanlarından biri olarak kabul ettiği Atatürk’ü ölümsüzleştirmiştir.  Adı, hiç unutulmayacaktır. Atatürk’ün ölümü, sadece Türkiye için değil, bütün dünya uygarlığı ve dünya barışı için büyük bir kayıp olmuştur.

Bugün için Çağdaşlaşan dünyanın her boyutunda Atatürk düşüncesi vardır ve dünya, Atatürk gibi bir liderin yokluğunun sıkıntısını çekmektedir. Çünkü dünyadaki sorunların çözümü de Kemalizm’dedir ve Kemalizm; diğerlerinin tersine, günümüzde de yaşayan dâhiyane bir liderlik ilkesidir.

Atatürk’e büyük ilgi, sevgi, saygı ve hayranlık duyan dünya ulusları, ülkelerinde çok sayıda Atatürk simgesine de yer vererek, değerbilirliklerini ayrıca göstermişlerdir. Bu anlamda, Türkiye ve KKTC dışındaki 62 ülkede, 167 Atatürk simgesi vardır.

30 ülkede, sayıları her ülkede 1-6 arasında değişen 54 Atatürk anıtı ya da heykeli bulunmaktadır. 23 ülke Atatürk pulu bastırmıştır. 40 ülkede, sayıları her ülkede 1-15 arasında değişen okul, park-bahçe, orman, bulvar-cadde-sokak, meydan, müze, kültür merkezi, spor tesisi, kütüphane gibi yerlere Atatürk adı verilmiştir. Bu ülke ve simgelerin listesi yazı sonundaki “Dünya Ülkelerinde Atatürk Simgeleri” başlığı altında verilmiştir.

Dünyadaki Atatürk anıtı ve heykelleri ile Atatürk adının verildiği yerler ve Atatürk pullarının fotoğraf, adres, açıklama ve bulunduğu ülke bilgileri www.dunyadaataturk.com adlı internet sitesinde bulunmaktadır.

Aynı sitede Atatürk hakkında yayım yapmış dünya basını ile diğer kişi ve kuruluşların, bu yazıda da yer alan Atatürk hakkındaki görüş, yorum ve belirlemeleri; Atatürk’ün dünyadan kendisini ziyarete gelmiş olanlarla birlikte çekilmiş fotoğraf ve bilgileri, dünya şairlerinin Atatürk şiirleri, yabancı yazarların yazdığı Atatürk kitapları kaynakçası ve çok daha fazla Atatürk bilgisi ve görseli bulunmaktadır.

31 Temmuz 2021 tarihinde paylaşıma açılan bu internet sitesinin kuruluş amacı; dünyadaki Atatürk simgeleri ve Atatürk’ün dünya üzerindeki algı ve etkilerine yönelik bilgi ve görsellere yer vererek, konuya ilgi duyanların yararına sunmaktır.  Siteye; birçok eğitimci, öğretim üyesi, STK temsilcisi, eğitimci / yazar ve gazeteci de katkıda bulunmuştur.

Sitenin zenginleştirilerek daha da anlamlı kılınması için yurt dışında yaşayanlar ile yurt dışına gitmiş kişilerin bulundukları, gittikleri ülkelerde gördükleri; ancak yazı sonundaki “Dünya Ülkelerinde Atatürk Simgeleri” başlıklı listede yer almayan Atatürk simgelerini ya da listedeki olası yanlışlıkları www.dunyadaataturk.com internet sitesine ileterek yapacakları katkılara da her zaman gereksinim vardır.

Aynı sitede, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’te, bizleri gururlandıran ve hayranlıkla izlediğimiz Atatürk simgelerini bulunduran ülke sayısını 62’den 100’e çıkarmak için “Yüzüncü Yılımızda, Yüz Ülkede Yüz Atatürk” hedefi getirilmiştir.  Ancak hedef için katkıları istenen siyasi partilerin, milletvekillerinin, büyük şehir belediyeleri ile İstanbul’daki bazı ilçe belediyelerinin; Sayın Abbas Güçlü ve Sayın Saygı Öztürk dışındaki köşe yazarlarının gerekli ilgiyi göstermemesi ya da anılan kişi ve kuruluşlara ulaşılamama gibi nedenlerden dolayı, bu hedef gerçekleşmemiştir.

TV, basın, köşe yazarı, sanatçı ve kamuoyu desteği olan diğer kişi ve kuruluşların sahiplenmesi durumunda, anılan hedef “Yüz Ülkede Yüz Atatürk” olarak güncellenerek, her zaman gerçekleştirilebilir.

Vizyoner Dünya Lideri Atatürk’ümüzün gösterdiği hedefe; onun açtığı yolda, onun ilkeleri ışığında yürümek ve çok çalışmak, bizim için de görev ve sorumluluktur.

Yüce Atatürk’ümüzü, iyiye ve güzele ilişkin tüm duygularımızla, minnet ve şükranla anıyoruz…

DÜNYA ÜLKELERİNDE ATATÜRK SİMGELERİ

(Atatürk Heykelleri, Atatürk’ün Adının Verildiği Yerler ve Atatürk Pulları)

 1. ABD, Lorton: Atatürk Yolu
 2. ABD, Michigan, Atatürk Parkı: Atatürk Büstü
 3. ABD, Michigan: Atatürk Parkı
 4. ABD, New Haven: Atatürk Heykeli
 5. ABD, New York: Atatürk Okulu
 6. ABD, Washington: Atatürk Heykeli
 7. ABHAZYA: Atatürk Pulu
 8. AFGANİSTAN, Kabil: Atatürk Çocuk Hastanesi
 9. AFGANİSTAN: Atatürk Pulu
 10. ALMANYA, Bad Kreuznach, Kent Arşivi: Ziyaretçi Defterinde (Demir Defterde) Atatürk’ün Adı ve 1917 Yılında Attığı İmza
 11. ALMANYA, Bad Kreuznach, Parkhotel Kurhaus: Atatürk’ün 1917’de Konakladığı Yerde Atatürk Salonu
 12. ALMANYA, Bad Kreuzncah, Parhetl Karhaus, Atatürk Salonu: Atatürk Büstü
 13. ALMANYA, Wuppertal: Atatürk Büstü
 14. ARJANTİN: Atatürk Pulu
 15. ARNAVUTLUK, Avlonya (Vlora): Mustafa Kemal Atatürk Lisesi
 16. ARNAVUTLUK, Kamza: Mustafa Kemal Atatürk Sokak
 17. ARNAVUTLUK, Tiran, Zall-Herr: Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu
 18. ARNAVUTLUK, Tiran: Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu
 19. ARNAVUTLUK, Tiran: Mustafa Kemal Atatürk Meydanı
 20. AVUSTRALYA, Albany: Atatürk Heykeli
 21. AVUSTRALYA, Albany: Atatürk Su Kanalı
 22. AVUSTRALYA, Brisbane, Brisbane Gallipoli Anıtı: Atatürk Maskı ve Atatürk’ün Anzak Askerlerinin Annelerine Yazdığı Mektup
 23. AVUSTRALYA, Canberra, Atatürk Anıt Bahçesi: Atatürk Anıtı
 24. AVUSTRALYA, Canberra: Atatürk Adının da Yazılı Olduğu Gallipoli Reach (Gelibolu Kıyısı) Plaketi
 25. AVUSTRALYA, Canberra: Atatürk Anıt Bahçesi
 26. AVUSTRALYA, Granville ve Drummoyne: Avustralya Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Okulu
 27. AVUSTRALYA, Sydney: Atatürk Anıtı
 28. AZERBAYCAN, Bakü, Narimanov: Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi Narimanov Şubesi
 29. AZERBAYCAN, Bakü: Atatürk Caddesi
 30. AZERBAYCAN, Bakü: Atatürk Heykeli
 31. AZERBAYCAN, Bakü: Atatürk Merkezi
 32. AZERBAYCAN, Bakü: Atatürk Parkı
 33. AZERBAYCAN, Bakü: Atatürk Parkı Otobüs Terminali ve Atatürk Parkı Otobüs Durağı
 34. AZERBAYCAN, Bakü: Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi
 35. AZERBAYCAN, Gence: Atatürk Büstü
 36. AZERBAYCAN, Gence: Atatürk Caddesi
 37. AZERBAYCAN, Gence: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 38. AZERBAYCAN, Göyçay: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 39. AZERBAYCAN, Haçmaz: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 40. AZERBAYCAN, Oğuz: Atatürk Caddesi
 41. AZERBAYCAN, Şemkir: Atatürk Sokak
 42. AZERBAYCAN, Tovuz, Duz Qirigli: Atatürk Sokak
 43. AZERBAYCAN, Tovuz, Köhneqala: Atatürk Sokak
 44. AZERBAYCAN, Tovuz, Qovlar: Atatürk Sokak
 45. BANGLADEŞ, Chittagong: Kemal Atatürk Caddesi
 46. BANGLADEŞ, Dakka, Kemal Atatürk Caddesi: Kemal Atatürk Otobüs Durağı
 47. BANGLADEŞ, Dakka: Kemal Atatürk Caddesi
 48. BANGLADEŞ, Feni, Daganbhuiyan, Atatürk Model Lisesi: Atatürk Büstü
 49. BANGLADEŞ, Feni, Daganbhuiyan: Atatürk Model Lisesi
 50. BANGLADEŞ, Feni, Ramnagar: Atatürk İlköğretim Okulu
 51. BANGLADEŞ: Atatürk Pulu
 52. BELÇİKA, Vise, Cheratte: Atatürk Meydanı
 53. BELÇİKA: Atatürk Pulu
 54. BENİN: Atatürk Pulu
 55. BULGARİSTAN, Sofya, T.C. Büyükelçilik Konutu: Atatürk’ün 1913-1914 Yıllarında Ataşe Olarak Görev Yaparken Çalıştığı Oda
 56. CEZAYİR: Atatürk Temalı Posta Zarfı
 57. ÇEKYA, Karlovy Vary, Carlsbad Plaza Hotel: Atatürk’ün 1918’de Tedavi İçin Gittiği Yer
 58. DOMİNİK CUMHURİYETİ, Santa Domingo: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 59. EKVADOR, Quito, Türkiye Parkı: Atatürk Anıtı
 60. GAGAVUZYA (Moldova), Komrat, Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi: Atatürk Büstü
 61. GAGAVUZYA (Moldova), Komrat: Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi
 62. GAGAVUZYA (Moldova), Vulcănești: Mustafa Kemal Atatürk Hastanesi
 63. GAMBİYA, Soma, Madina Köyü: Mustafa Kemal Atatürk Su Kuyusu
 64. GİNE: Atatürk Pulu
 65. GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY), Baf: Kemal Atatürk Caddesi
 66. HİNDİSTAN, Yeni Delhi: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 67. HİNDİSTAN: Atatürk Pulu
 68. HOLLANDA, Amsterdam, Atatürk Sokağı: Atatürk Otobüs Durağı
 69. HOLLANDA, Amsterdam: Atatürk Anıtı
 70. HOLLANDA, Amsterdam: Atatürk Sokağı
 71. HOLLANDA, Rotterdam: Atatürk Sokağı
 72. HOLLANDA, Rotterdam: Atatürk ve Çanakkale Müzesi
 73. HOLLANDA, Utrecht: Kemal Atatürk Caddesi
 74. İNGİLTERE (Birleşik Krallık), Londra, Madame Tussaud’s Müzesi: Atatürk’ün Balmumu Heykeli
 75. İRAN: Atatürk Pulu
 76. İSRAİL, Be’er Sheva, Atatürk Meydanı: Atatürk Büstü
 77. İSRAİL, Be’er Sheva: Atatürk Meydanı
 78. İSRAİL, Hayfa: Atatürk Ormanı
 79. İTALYA, Roma, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi: Atatürk Otobüs Durağı
 80. İTALYA, Roma, Pietra Canonica Müzesi: Atatürk Rölyefi
 81. İTALYA, Roma, Pietro Canonica Müzesi: Atatürk Büstü
 82. İTALYA, Roma: Atatürk Anıtı
 83. İTALYA, Roma: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 84. JAPONYA, Kushimoto: Atatürk Heykeli
 85. KANADA, Halifax, Çanakkale Anıtı: Atatürk Resmi ve Atatürk’ün Anzak Askerlerinin Annelerine Yazdığı Mektup
 86. KAZAKİSTAN, Nur-Sultan (Astana): Atatürk Heykeli
 87. KAZAKİSTAN, Nur-Sultan (Astana): Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 88. KIRGIZİSTAN, Osh (Oş), Mustafa Kemal Atatürk Parkı: Atatürk Büstü
 89. KIRGIZİSTAN, Bişkek, Atatürk Parkı: Atatürk Heykeli
 90. KIRGIZİSTAN, Bişkek: Atatürk Parkı
 91. KIRGIZİSTAN, Cholpon Ata: Atatürk Heykeli
 92. KIRGIZİSTAN, Osh (Oş): Mustafa Kemal Atatürk Parkı
 93. KOSOVA, Mitrovica: Kemal Atatürk Sokak
 94. KOSTA RİKA, San José, BM Barış Üniversitesi: Atatürk Büstü
 95. KUZEY MAKEDONYA, Jupa, Kocacık, Mustafa Kemal Atatürk Anıt Müzesi (Ali Rıza Efendi Anı Evi): Atatürk’ün Balmumu Heykeli
 96. KUZEY MAKEDONYA, Üsküp, Museum of the Macedonian Struggle for Independence: Atatürk Heykeli
 97. KUZEY MAKEDONYA, Jupa, Kocacık: Mustafa Kemal Atatürk Anıt Müzesi (Ali Rıza Efendi Anı Evi)
 98. KUZEY MAKEDONYA, Bitola (Manastır), Askeri İdadî Şehir Müzesi: Atatürk’ün Balmumu Heykeli,
 99. KUZEY MAKEDONYA, Bitola (Manastır), Askeri İdadî Şehir Müzesi: Mustafa Kemal Atatürk Anı Odası,
 100. KUZEY MAKEDONYA, Bitola (Manastır): Atatürk’e Âşık Olan Eleni Karinte’nin Evi ve Atatürk’e Yazdığı Mektup
 101. KUZEY MAKEDONYA, Gostivar, Aşağı Banisa: Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim okulu Aşağı Banisa Şubesi
 102. KUZEY MAKEDONYA, Gostivar, Yukarı Banisa: Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim okulu Yukarı Banisa Şubesi
 103. KUZEY MAKEDONYA, Gostivar, Zdunjë: Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu Zdunjë Şubesi
 104. KUZEY MAKEDONYA, Gostivar: Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu
 105. KUZEY MAKEDONYA, Jupa: Atatürk Heykeli
 106. KUZEY MAKEDONYA, Üsküp: Kemal Atatürk Sokağı
 107. KUZEY MAKEDONYA, Bitola (Manastır), Askeri İdadî Şehir Müzesi: Atatürk’ün Büst ve Maskı
 108. KUZEY MAKEDONYA, Veles (Köprülü): Atatürk Heykeli
 109. KUZEY MAKEDONYA: Atatürk Pulu
 110. KÜBA, Boyeros: Atatürk Büstü
 111. KÜBA, Havana: Atatürk Büstü
 112. MACARİSTAN, Budapeşte, Kispest: Mustafa Kemal Atatürk Parkı
 113. MACARİSTAN, Budapeşte: Atatürk Büstü
 114. MACARİSTAN, Budapeşte: Kemal Atatürk Sokağı
 115. MACARİSTAN, Budepeşte, Kispest, Mustafa Kemal Atatürk Parkı: Atatürk Büstü
 116. MARSHALL ADALARI: Atatürk Pulu
 117. MEKSİKA, Meksiko: Atatürk Heykeli
 118. MISIR: Atatürk Pulu
 119. MOĞOLİSTAN, Ulan Batur, Mustafa Kemal Atatürk Okulu: Atatürk Büstü
 120. MOĞOLİSTAN, Ulan Batur: Mustafa Kemal Atatürk Okulu
 121. MOLDOVA: Atatürk Pulu
 122. MORİTANYA: Atatürk Pulu
 123. NAHÇIVAN (AZERBAYCAN), Nahçıvan: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 124. NAHÇIVAN (AZERBAYCAN), Nahçıvan: Atatürk Büstü
 125. NEPAL, Dhading, Sasha Köyü: Atatürk Okulu
 126. NİKARAGUA: Atatürk Pulu
 127. ÖZBEKİSTAN, Taşkent: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 128. PAKİSTAN, İslamabad: Atatürk Caddesi
 129. PAKİSTAN, Karaçi: Kemal Atatürk Yolu
 130. PAKİSTAN, Larkana: Atatürk Anıtı
 131. PAKİSTAN, Pencap, Sialkot: Atatürk Yolu
 132. PAKİSTAN: Atatürk Pulu
 133. PERU, Lima: Atatürk Büstü
 134. POLONYA, Wroclaw: Mustafa Kemal Atatürk Lisesi
 135. ROMANYA, Bükreş: Atatürk Büstü
 136. ROMANYA, Köstence, Mecidiye: Atatürk Büstü
 137. ROMANYA, Köstence, Valu Lui Traian: Mustafa Kemal Atatürk Caddesi
 138. ROMANYA, Mecidiye, Kemal Atatürk Ulusal Koleji: Atatürk Büstü
 139. ROMANYA, Mecidiye: Kemal Atatürk Ulusal Koleji
 140. ROMANYA, Tulça: Atatürk Büstü
 141. ROMANYA: Atatürk Temalı Posta Zarfı
 142. RUANDA: Atatürk Pulu
 143. São Tomé ve Príncipe: Atatürk Pulu
 144. SENEGAL, Casamance, Lefeu Köyü: Mustafa Kemal Atatürk Su Kuyusu
 145. SIERRA LEONE: Atatürk Pulu
 146. SURİYE, Halep: Atatürk’ün 1918’de Konakladığı Baron Hotel
 147. ŞİLİ, Santiogo, Lo Prado, Mustafa Kemal Atatürk Koleji: Atatürk Büstü
 148. ŞİLİ, Santiago, Cerro Navidad Park: Atatürk Anıtı
 149. ŞİLİ, Santiago, Cerro Navidad Park: Mustafa Kemal Atatürk Meydanı
 150. ŞİLİ, Santiago, Lo Prado: Mustafa Kemal Atatürk Koleji
 151. TAYLAND, Phuket: Atatürk Restoran
 152. TUNUS, Tunis (Tunus): Kemal Atatürk Sokağı
 153. TUNUS: Atatürk Pulu
 154. TÜRKMENİSTAN, Aşkabat: Atatürk Parkı
 155. TÜRKMENİSTAN, Aşkabat, Atatürk Parkı: Atatürk Heykeli
 156. TÜRKMENİSTAN, Aşkabat: Atatürk Caddesi
 157. UKRAYNA, Volin: Ukrayna Türkiye Atatürk Dostluk Ormanı
 158. UKRAYNA: Atatürk Pulu
 159. VENEZUELA, Caracas, Kemal Atatürk Parkı: Atatürk Heykeli
 160. VENEZUELA, Caracas: Kemal Atatürk Caddesi
 161. VENEZUELA, Caracas: Kemal Atatürk Parkı
 162. YENİ ZELANDA, Wellington, Atatürk Hatıra Parkı: Atatürk Anıtı
 163. YENİ ZELANDA, Wellington, Pukeahu Ulusal Savaş Anıtı Parkı, Türkiye Anıtı: Atatürk’ün Anzak Askerlerinin Annelerine Yazdığı Mektup
 164. YENİ ZELANDA, Wellington: Atatürk Hatıra Parkı
 165. YUNANİSTAN, Selanik, Atatürk Evi Müzesi: Atatürk’ün Çocukluk Dönemi Heykeli
 166. YUNANİSTAN, Selanik, Atatürk Evi Müzesi: Cumhurbaşkanı Atatürk Heykeli
 167. YUNANİSTAN, Selanik: Selanik Atatürk Evi Müzesi

Bu listeye sürekli olarak yenileri eklenmektedir. Güncel listeyi şu linkten görmek mümkündür. (lütfen tıklayınız)

Listedeki Atatürk simgeleri, www.dunyadaataturk.com internet sitesine köprü bağlantılıdır.

NOT: Dünyada en çok Atatürk simgesi bulunan ülke KKTC’dir. Ancak, KKTC ise Türkiye’nin yavru vatanıdır ve Türkiye sayılır. O nedenle bu simgeler doğaldır” türü olası söylemlerine yol açmamak için KKTC’deki simgeler, yukarıdaki listeye alınmamıştır. Ancak KKTC’deki, yüzü aşkın bu simgeler de diğerleriyle birlikte www.dunyadaataturk.com sitesinde yer almaktadır.

KAYNAKÇA

Atatürk Ansiklopedisi, “Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti ve Türkiye)”, erişim: 11.09.2023, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/cemiyet-i-akvam-milletler-cemiyeti-ve-turkiye/

Benazus, Hanri, Dünya Milletlerinin Gözüyle Atatürk, Sözcü Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, Şubat 2022

Dünyada Atatürk, www.dunyadaataturk.com .

Hürriyet, 43 ülkede, 117 gazetede 20 dilde yayınlanmış Atatürk makaleleri, 8 Kasım 2003, erişim: 13.09.2023 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/43-ulkede-117-gazetede-20-dilde-yayinlanmis-ataturk-makaleleri-38512066

Selahattin Çiller, “Atatürk İçin Diyorlar ki”, Bafra Ofset, Ocak 2018

Şehriyar, Osman Aydoğan,  1981 Atatürk Yılı,  27 Ekim 2017, erişim:13.09.2023 https://www.sehriyar.info/?pnum=667&pt=Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BC%20anlamak!

Türker Ertürk, Liderlerin Lideri, erişim: 21.7.2021, https://www.turkererturk.com.tr/liderlerin-lideri/

www.dunyadaataturk.com

www.ataturkintheworld.com                                                                                                                        

Japonya’daki Atatürk Anıtı

10 thoughts on “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünyada Atatürk

 1. Çok teşekkür ederim,Değerli Ahmet üstadım. Kaleminize,yüreğinize sağlık. Bütün dünyanın anladığı,sevdiği,takdir ettiği kadar bizim insanımızda anlayabilseydi acaba meler olurdu? Yazıklar olsun. Sevmiyorsun bari hakkında kötü konuşma. Ruhu şad olsun.
  İşte Atatürk böyle bir insan.
  “Atatürk; tarihin gidişini değiştirmiş, dünya üzerinde yeni bir devir açmış, tarihin her dönemi için insanlığın bir mucizesi ve en seçkin siması tarihsel bir kişilik, büyük bir asker, seçkin bir devlet adamı, yüzyılları aşan siyasal bir dâhidir. Dünya uluslarının yürekten hayranlık, sevgi ve saygı duyduğu ve takdir ettiği, insanlık ailesinin çok az yetiştirdiği en büyük liderdir.”

 2. Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamaya sayılı günler kaldığı bu günlerde böyle bir çalışmanın yapılmış olması gelecek nesiller açısındsn çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizden önceki kuşaklar ve bizim kuşağımızın en büyük eksikliği Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin getirdiklerini tam olatak anlatamamış olmamızdır. Umuyorum bu çalışma bu eksikliği tamamlamaya yardımcı olur.

 3. Çok değerli öğretmenim çok değerli müfettişim. Uzun yıllardır Atatürk ile ilgili çalışma yaptığını biliyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız şu günlerde çalışmalarınız ayrı bir önem kazanıyor…
  Sizi bu güzel makaleniz için kutlarım, izninizle değişik sosyal medya guruplarında paylaşmak istiyorum…
  Selam ve saygılarımı sunarken sağlıklı günler diliyorum…

 4. Çok büyük bir lidere çok büyük bir emek verilmiş, çok değerli bir çalışma. Elinize emeğinize sağlık değerli öğretmenim. Gelecek kuşaklara kaynak ve yol gösterici olacaktır.
  Cumhuriyetimizin 100.Yılı kutlu olsun.
  “Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır.” Mustafa Kemal ATATÜRK

 5. Çok değerli bir derleme-analiz ve değerlendirme yazısı. Yazı; kayda değer bir katkı sağladı. Sonuç bölümünde verdiğiniz mesajı somutlaştırmışsınız. Emeğiniz ve bakış açınız için teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler.

 6. Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamaya sayılı günler/10 gün kala, Yurdumuzun Kurtarıcısı, Cumhuriyetin Kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal ile ilgili bu çalışmanın yapılıp paylaşılması bizler için büyük şans olmakla birlikte asıl önemi, gelecek nesillere Cumhuriyeti ve kazanımlarını anlatmak, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ tanıtmak açısından ayrı bir öneme sahiptir. Cumhuriyetin Kurucu önderi ve arkadaşlarının yaptıklarını, kazanımlarını maalesef sonradan gelen kuşaklara, kendisinden sonra gelenlere anlatmamışlardır. Bu eksiklikte üzerime düşen payı, büyük uğraş vemiş olmakla birlikte bende alıyorum. Bu makaleyi okuduğumda Cumhuriyetin bize kazandırılmasının karşılığını verememiş olmanın üzüntüsünü yaşarken, bu makalenin bu eksikliği gidereceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu çalışmayı yapan sevgili sınıf arkadaşım Seydamet Soylu’ ya teşekkürlerimi bir borç olarak sunarken, ellerin, kollarını , yüreğine sağlık olmasını dilerim.

 7. Sıradışı bir çalışma. Yüce Atatürk’ü değişik açılardan ; öncelikle iyi bir düşünce ve planlama ile araştırıp irdeleyerek, belli somut-dayanaklar çerçevesinde ortaya koyan ve kıymetli hale getiren bir yapıt.
  “Ne mutlu Türk’üm diyene.”diyebilen her vatandaşımızın irdelemesi gereken bu araştırmayı oluşturan arkadaşım-kardeşim Seydahmet Soylu’yu kutluyorum.
  Seydahmet’in kişiliğine uygun bu çalışmasının ,okullarımızda derslerde kaynak olarak kullanacağını görmek umuduyla.

 8. Zor bir işti bu. Olsun! O, gönlünden geçeni yapmış, sonrasını ilgili sorumlu ve yetkililere bırakmıştır.
  Eğitişim Dergisine yazdığı doyurucu makalesinin altında yer alan “Dünya ülkelerindeki Atatürk Simgeleri Listesi”, bu çalışmanın görkemli bir göz nuru oluşunun somut kanıtıdır. Yukarıdaki makaleye ve altında yer alan listenin değerine tanıklık eden bir başka gösterge de okur sayısının şimdiden bin altı yüzü geçmiş olmasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, onun kurucusu ve yaşadığı yüzyılın tek önderi olan Atatürk’ün bütün dünyada ne denli takdir gördüğünü gözler önüne seriyor.
  Bu çalışmanın Cumhuriyetimizin 100. yılında Eğitişim Dergisinde yer alması, derginin bir yazarı olarak beni son derecede mutlandırdı. Kalemine sağlık sevgili Soylu!

 9. Sevgili soylu, birlikte görev yaptığım meslektaşımın, gergefini işleyen bir genç kız titizliğiyle yaptığı çalışmalarının yakın tanığıyım. Cumhuriyet düşmanlarının, FETÖ’cü cenahın basında köşe tutmuş silahşörlerinin yaptığı saldırıları bir kitapçık halinde derlemişti. O zamanlar ülkemda hukuk etkin olduğu icin benzer kasıtları aşmak kolaydı. Bu çalışmasıyla kendisine teşekkür ediyor; şu sıralar yoğun sağlık sorunları yaşayan değerli dostuma ivedi sağlıklar diliyorum 🌹

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir