LE MONDE Gazetesi Diplomatik Ekinde “Türk Yüzyılı” 1923-2023

Le Monde Diplomatique’in Ekim-Kasım 2023 sayısında, “1923-2023 TÜRK YÜZYILI” başlığı altında, 98 sayfalık özel bir sayı yayımlandı. Görebildiğim kadarıyla, Türk basın yayın organlarında, bu çalışmaya yer verilmedi. Ben de, Le Monde gazetesini internet üzerinden okurken fark ettim ve Fransız arkadaşım Gérard Gautiher aracılığıyla bu sayıyı edinebildim. Ön kapakta, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir fotoğrafı, hemen yanında […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Türkiye’nin Kahraman oğlu Kemal Yoldaş’a

  Türkiye’nin Kahraman oğlu Kemal Yoldaş’a [1] Arkadaşım, sen yürüdün, yürüdün, İngilizi memleketden kürüdün. Senin adın tarihlerde galacax, Geyretinle millet heyat bulacax. Goy var olsun Türk’ün şanlı esgeri! Dönmez Kemal Paşa yolundan geri. Birincisi sensin İslâm elinde, Halq üçün harb etdin, silâh belinde.   Maksud Şeyhzade Özbekistan-1921       [1] Kaynak: Karakaş, Ş. (2010). […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Katıksız Cumhuriyetçi Ceyhun Atuf Kansu

Bugün, 29 Ekim 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ne mutlu bizlere, 100 yaşına değen Cumhuriyetimizi gördük. Aslında, sadece bugünleri görmüş olmanın onurundan başka bir mutluluk kaynağımız da yok, zira Cumhuriyet’e dair pek çok değer yok olup gitti. Neler mi gitti? Nelerin gittiğini bir çırpıda sayabiliriz. Bu işin kolayına kaçmaktır, öğreticilikten, güdülemeden yoksundur… Bir tür Cumhuriyet’in kuruluş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Üniversite ve Bilimsel Gelişmeler

Benim Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır (Mustafa Kemal Atatürk) Cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlu olsun. İlk 100 yıllık süreçte yapılan işleri ve gelişmeleri analiz etmekte yarar var. Yaşadığımız dünyada gelişmenin dinamosunun nitelikli eğitim, bilim ve araştırma ekseninde üniversitelerde yapıldığı bilinmektedir. Üniversitesi olmayan bilgi ve bilim üretemeyen hiçbir toplumun artık dünyada gelişmişlik ve refah içerisinde bir yaşama […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında

Atatürk, “Beyler, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan ediyoruz”. İdealleri peşinde koşmak için genç yaşında başlayarak, ömrünün büyük kısmını savaş meydanlarında geçiren, kurtarıcı Atatürk, Cumhuriyeti dediği tarihte ilan etmiştir. Kurulan yeni Cumhuriyet, savaş yorgunu, yıllarca ezilmiş Anadolu insanının yüreğine su serpmiştir. Kendi kabuğu içinde yaşaması emredilen Türk halkı, ayağına vurulan zincirleri kırma gücüne sahip olmaya başlamıştır. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Girerken

“Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti” diye başlar Harbiye Marşı. Askeri okul marşıdır ve askerdeyken sık sık söyletilirdi. Hoşuma giderdi. Bazı sözcükleri anlayamazdım ama anladıklarım bile üzerinde düşünmeye ve değerlendirme yapmaya yeterdi. Cumhuriyetin büyük bir savaşım sonucunda kurulduğunu, bu kuruluşta kan ve irfanın birlikteliğini düşünmek başlı başına çarpıcı olurdu. Kurmakla kalmayıp onu koruma kararlılığını da […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Adam Olmak, İnsan Olmak!

İnsanın insan olmasından günümüze dek insan ve insan olma, adam olma tartışması yapılmıştır. “Homo sapiens” türümüz olan “insan” teriminin Latincesi “bilge” veya “zeki” anlamına gelmektedir. “Sapiens” kelimesi ise “bilge olmak, bilmeye cesaret etmek” olarak tanımlansa da aslında “zevk almak” anlamında gelmektedir. Homo sapiens sapiens ise yaşamı anlayacak zekâ ve bilgi sahibi olması kadar, yaşamdan zevk […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Eğitim Üzerine Birkaç Söz

Yaşama tutunabilmek, canlı kalabilmek çevrenin etkileriyle kısa ya da uzun bir yolculuktur. Bu yolculuk, canlıların farklı yeteneklerini çevreyle uyuma eklemlemesi sayesinde süreklilik kazanabilir. İnsan, bu canlı aleminde doğa ile uyumunu eğitim ile gerçekleştirebilir. İnsanın doğaya uyumu bazen yıkıcı bazen kabul edici bir ilişki ile sürdürülebilir. İnsanın hayatta kalma serüveninde eğitimin; yani öğrenmenin ve öğretmenin birlikte […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

100. Yılda Öğretmenin Saygınlığı

Öğretmenlik Mesleği Öğretme sanatı, öğretmenliğin önemli bir boyutu olsa da eşdeğeri değildir. Öğretme sanatı insanlıkla yaşıtken, öğretmenliğin bir meslek ve kamu hizmeti olması Fransız Devrimi ile gerçekleşti. Devrim, krallığa karşı olduğu kadar teokrasiye de karşı bir devrimdir. Devrim, kilisenin okul olma işlevi ile birlikte devlete, papazın öğretmenlik işlevini de devretmiştir. Başlangıçta, on binlerce kilisenin yerine […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Atatürkçü Düşüncede Eğitimin Yeri

Giriş[1] Toplumların gelişiminde demokratik içerikli yön verici, kimlik kazandırıcı, dayanışma ve uyum sağlayıcı, kendi gereksinimlerinden kaynaklanan çok yönlü ve kapsamlı bir düşünce dizgesine sahip olmanın yaşamsal bir değeri vardır. Türk toplumu, büyük kurtarıcısı ve önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek bir sanat başyapıtı değerindeki Cumhuriyet düzenine temel olan böyle kapsamlı, evrensel boyutlu, çağ açıcı düşünce dizgesine […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

21. Yüzyılda Krizlerle Yaşamak

Yaşam süreci içinde her birey, hayatının bir döneminde alışılmamış olağandışı bir olayla veya durumla karşılaşabilir. Birey bu yeni duruma sağlıklı uyum yapamadığı zaman ‘kriz’ olarak tanımlanan yoğun heyecansal bir yaşantı içine girer. Aslında her birimiz, hepimiz krizlerin galibiyiz. Bu yüzden güçlüyüz. Bir en büyük krizi aşarak başladık bu yaşama: İlk kriz anne rahminin sıcak ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetin 100. Yılı Bize Kimleri ve Neleri Anımsatıyor

Kuruluşunun 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti, bize bu devleti hangi önderin, kimlerle, hangi çağdaş değerler üzerine yapılandırdığını; bu yapılanmanın insanımıza, ulusumuza ve tüm insanlığa hangi gelişim olanaklarını sağladığını anımsatıyor? Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yılı önce, yaşadığı çağın yüzyıllarca dışında bırakılan Türk halkının özünde var olan özgür ve bağımsız yaşama, en önde olma yolundaki güçlü isteğini devindirerek […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Fay Kirby ile Köy Enstitüleri ve Özel Yaşamı Üzerine Söyleşi

(Bu söyleşi Fay Kırby’in ölümünden yaklaşık üç ay önce yapılmıştır).[1] GÜÇLÜ – Siz Türkiye’de Köy Enstitülerini konu olan kitabınızla tanınıyorsunuz. Köy enstitüleri konusunda kitabınızda açıkladığınız görüşlerinizde geçen zaman içinde bir değişiklik söz konusu oldu mu? KIRBY: Hayat sürekli değişme içindedir. Eğitim artık bilgisayarla, çağdaş ve görsel iletişim araçlarıyla olmaktadır. 1940’ların dünyasıyla 1990’ların dünyası ve Türkiye’si […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Gazi’ye İstida

GAZİ’YE İSTİDA [1] Bu yurt mahrum güzellikten, ümrandan… Köylülerin nasibi yok irfandan, Ey kurtaran bizi Yunandan! Kurtar bizi daha birçok düşmandan! Medeniyet, gerçi bize uzaktır, Mefkûremiz güneş kadar parlaktır, Bütün millet yükselmeğe müştaktır; Kurtar bizi cehaletten, noksandan! Mektep, müze darülfünun isteriz, Terakkimiz her an koşsun isteriz; Halkçılığa uyan kanun isteriz. Kurtar bizi bu karanlık zindandan. […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kan Ağlar Gözlerim

AĞIT [1] Kan ağlar gözlerim hicran elinden Döker tane tane yaşın Atatürk Bizi sen kurtardın düşman elinden Dünyaya değerdi başın Atatürk Canın yurt uğruna fedakâr idi Sağlığın millete tunç siper idi Kırk evliya kerameti var idi Vahiy idi fikrin düşün Atatürk Giyelim karalar dökelim allar Ebedi hatıra kurduğun yollar Çürüsün emeğin yitiren diller Yok geçmiş […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Niçin

NİÇİN? [1] Bu halkın başında bir kahraman var, Şan onundur ama millete yarar. Haklıdır bu şandan korksa düşmanlar Dostlardan da varmış tiksinen, niçin? Arttıkça bu dâhi Türk’ün şöhreti Dağılan milletin arttı vahdeti Sulhta da faydalı böyle kuvveti Yıpratmak daha harp bitmeden niçin? Toplandı Lozan’da dostlar, düşmanlar Lloyd George saçıyor yine bühtanlar Lazımken müttehit olmak bu […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Muxeli Gülçin Mustafaqızı’nın Şiirleri

Şimdi Gürcüstan’da kalan Ahıska’nın Adıgön rayonunun Muxe köyünde Dagiyangil nəslindən olan Gülçin Mustafaqızı 12 avqust 1955-ci yildə ailəsinin sürgün olunduğu Özbəkistan’ın Taşkənt vilayətinin Buka rayonunda anadan olmuşdur. 8 yillik təhsili vardır. Təhsilini davam etdirəbilməmiş, ədəbiyyat müəllimi olmaq arzusu gözündə qalmışdır. Gülnara xalq yaradıcılığını sevən, çoxlu məni, aşıq şeirləri, nağıllar (hekiyalar) bilən, şairlərin əsərlərini oxuyan, şeir, […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Doçentlik Sınav Gözlemleri

Akademik yaşam tercihinde bulunanlar, toplumun pek çok kesimine göre yalnızlığı seçmiş bireylerdir. Yalnızlığın önceleri akademisyenleri büyüttüğü bu sürecin, daha sonraları çürütmemesi için akademik yükselme ve kadrolara atanma ölçütlerinin insani anlamda şeffaf ve adil olma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk salt insani tutumun bir gereği değil aynı zamanda toplumsal barışın, akademik özerkliğin ve özgürlüğün teminatı olarak işlev […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Kadim Bir Türk Yurdu: Ardahan

1. Ardahan’ın Tarihi ve Coğrafyası Ardahan İli yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip olup, M.S.628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını almıştır. Milattan sonra 1068 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçukluların egemenliğine geçmiş, 29 Mayıs 1555 tarihinde imzalanan Amasya anlaşması ile Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. 1876-1877 […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dünyasında Ortak Türkçe Sorunu

  Bir milleti ayakta tutan, bir milletin varlığını sağlayan, devam ettiren, bir toplumda sarsılmaz bir birlik yaratan en önemli unsur dildir. Bir milleti, bir toplumu bazen tek başına ayakta tutan, millî benliği koruyarak, onu yok olmaktan, eriyip başkalaşmaktan kurtaran yine dildir. Demek ki dil; milletin manevi ve kültürel değerlerini, millet olabilme özelliklerini bünyesinde koruyan, milletin […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetin “Tarih” Ders Kitabının Bazı Nitelikleri ve Ön Sözü Üzerine

Avrupa’da yaşanan Rönesans, Reform ve Aydınlanma Devrimi ile bunların sonucunda ortaya çıkan Sanayi Devriminin yol açtığı modernleşmeyi Doğu toplumları sonradan anlayabilmiş ve karşı atak yaparak gelişme farkını kapatmak istemiştir. Osmanlı, Rusya ve Japonya birbirine yakın zamanlarda başladıkları “çağdaşlaşma” savaşımında bir yüzyıl içinde başarılı olurken Osmanlı Devleti aynı başarıyı gösterememiştir. Bunun birçok nedeni vardır ve nedenlerden […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Bir Köy Enstitüsü Kitabını Yazma Serüveni ve Eğitişim Sürecimiz

Sağlık Eğitimiyle Canlandırılacak Köy Yirmi yıldır yayımını başarıyla sürdüren Eğitişim Dergisi’ne, kurucusu olan sevgili meslektaşım Dr. İkram Çınar’ın nazik davetine karşın bugüne değin herhangi bir katkım olamamıştı. Aklım ve gönlüm hep eğitişimdeyse de yazacak zamanım olmadığı mazeretiyle hep geçiştirmiştim. Son telefon görüşmemizde ise bu kez yazma sözü verdim ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünyada Atatürk

Almanların dünyaca ünlü fizikçisi Albert Einstein, Atatürk için “Dünyanın en büyük lideri” demiştir. Dünyadaki etkilerine bakıldığında da Atatürk, vizyoner bir dünya lideridir. Atatürk Türkiye’si, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) örgütüne başvuru ile değil, davetle üye olmuştur. Örgütün 6 Temmuz 1932 tarihli Genel Kurulunda Türkiye’nin cemiyete üye olarak değerli katkılar vermesi için davet edilmesine oybirliği ile karar […]

Yazının devamı İçin tıklayınız