Teknoloji Tabanlı Dil Öğretimi ve Padlet

Giriş Gelişen ve değişen dünya, dil öğretim yöntem ve tekniklerini de etkiledi. En eski öğretim araçlarından biri olan ders kitabı hâlâ varlığını korurken artık tek başına yeterli olamamaktadır. Her neslin yetiştiği, büyüdüğü, büyümekte olduğu bir ortam vardır. Bu ortamda yetişen nesle hitap etmeyen ders araç ve gereçleri öğrenicileri derse karşı motive etmiyor hatta öğrencileri dersten […]

Yazının devamı İçin tıklayınız