Ütopya: Özgürlükler Ülkesi

Sanayi öncesi haraçlı topluluklarda, gruplar, mekansal olarak birbirinden kopuk yaşamaktaydı. Büyük bir bütünün parçası olan bu toplulukların gelenekleri ve yaşam tarzları birbirinden farklı olmakla birlikte, tek ortak yanları, vergi ödemeleridir. Topluluklardan birinin dağılması diğer toplulukları doğrudan etkileyen bir olay değildir. Sanayi toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte, farklı topluluklardan olan, farklı kültürlere sahip insanlar bir araya gelmeye […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Öğretmenlik Etiği

Etik, ahlaki davranışları irdeleyen, sorgulayan ve birtakım ideal normlar oluşturmaya çalışan felsefi bir daldır. Etiğin önemli kavramlarından biri “iyi”dir. Genel anlamda “iyi”, bir şeyin amacına uygun olmasıdır. Yani bir araç-amaç ilişkisi vardır. Örneğin; bize verilen bütün bilgileri, hatta fazlasını kitaplarda var. Öyleyse, neden okullarda karşılıklı ders işleniyor: Demek ki bunun, kitapların bize veremediği getirileri var: […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Küreselleşme ve Eğitim

Günümüzde küreselleşme, hayatın her alanına damgasını vurmuş bir kavramdır. Küreselleşme ile uyanıyoruz, yiyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz, okuyoruz, görüyoruz ve küreselleşme ile yarıyoruz. Hayata böyle derinlemesine nüfuz etmiş, içselleştirilmiş bir olgunun kaynağını, işleyişini, değerini, işlevlerini irdelemek yerinde olacaktır. Küreselleşmenin en çok etkili olabileceği alanlardan biri, eğitimdir. Eğitim sistemini ele geçirmiş bir küreselleşme, toplumun yetişen yeni kuşaklarını ve […]

Yazının devamı İçin tıklayınız