Müfredat Laboratuvar Okulları

Özet: Bu çalışmadaki amacım Milli Eğitimi Geliştirme Projesi ve bu projenin önemli bir adımı olarak görülen Müfredat Laboratuvar Okullarını inceleyerek Müfredat Laboratuvar Okullarının ne amaçla kurulduğunu ve amaçların tanımı yapıldıktan sonra MLO olarak adlandırılan bu okullar hakkında yapılan araştırma sonuçları hakkında alan yazı taraması yapıldıktan sonra elde edilen veriler paylaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Müfredat Laboratuvar Okulları, etkili […]

Yazının devamı İçin tıklayınız

Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri

1. GİRİŞ 1.1. Genel Bilgiler ve Problem Durumu Eğitim, bireylerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı olarak yardım etme sürecidir. Okul, eğitim sisteminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda, öğrenciye istendik bilgi, beceri ve davranışların bilimsel yöntemlerle kazandırıldığı […]

Yazının devamı İçin tıklayınız