Kıssadan Hisse

Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça’da “kassa” kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da “kıssa” denilir. Buhâri, bab başlıklarında “kıssa”yı “olay” anlamında kullanmıştır. Aynı kökün “kesmek”, “kısaltmak” anlamı da vardır. “Kıssa” kelimesi esas olarak “izlemek”, “izi takip etmek” anlamına gelmektedir. Kur’an’da Kehf 16/64 ve Kasas 28/11’de bu anlamda kullanılmıştır: […]

Yazının devamı İçin tıklayınız