Ahıska’ya Hasret

Sayı 75-Temmuz 2022

   GÖTÜR

Ya Allahım, bir gün bəni
Vətənimə al da, götür.
Bu ġürbətin ġucağından
Bir anluğa çal da, götür.

          ***
Gögərçinlər ġanadında;
Peygəmbərin Bürağında;
Ya bir ari t̆ot̆ağında
Şanalanmış p̌alda götür.

                  ***
Yandım ġürbətin ġorunda,
Gizlət bəni öz nurunda,
Axır zamanın Surunda
Nəğmə kimi çal da, götür.

              ***
Puvarların şır-şırası,
Ġulağımda çinlər səsi,
İlk baharın nişanasi-
Cücərmiş bir t̆alda götür.

                ***
Götür nasıl san bacarsan,
Kölən olur bu Sabircan.
Ġulun kimi iştiyersan
Boynuma ip sal da, götür.

          ***
Təki bizi san götür,
Olur sana şan, götür.
Götür bizi, ey Allah,
Oldi zaman son, götür!

 

         BƏNƏ NA ĠALDİ?

Ġəriplux bir yandan, dərdlər bir yandan,
Budadi ömrümi, bənə na ġaldi?
Saçlarda ġaradan ġalmadi nişan,
Ġarinan örtüldi, bənə na ġaldi?

                        ****
Bən güzi səvməzdim, ömrümə gəldi,
Savux yüzgərləri bağrımi dəldi,
İçimi ġızduran gülləri çaldi,
Getdi gözəl rənglər, bənə na ġaldi?

                        ****
Ġəribin gözləri hey yola baxar,
Dərddən çələng yapıp göskünə taxar,
Fikirlər, ələmlər canıni sıxar,
Getdi gözün fəri, bənə na ġaldi?

****
oya-oya yardan murad almadi,
Fələkdən bir aman, macal bulmadi,
Sabircan canına sahab olmadi,
Bir dəri, bir gəmük, bənə na ġaldi?

 

HƏLƏ  BİRAZ YAŞA DİYER

 İçimdaki gizli umut
Hələ biraz yaşa diyer.
Əlindəki o işlari
Çatdurursun başa diyer.

              ***
Yaşaduğun uzun yillər,
Peşindən ġəminən gəlür,
Biri buna köz-köz gülər,
Ġoyma haxlın şaşa diyer.

                     ***
Gög yüzündə boş yer çoxdur,
Başın ġaldur, ona bax, t̆ur,
Sana yer bulunacaxdur,
Yapuşma  t̆ağ-t̆aşa diyer.

               ***
Hayatın axışi budur,
Taleyin baxışi budur,
Yolun yoxuşi budur,
Gəlməsə də xoşa diyer.

               ***
Şaşurma haġġın yolundan,
Yardım gəlməz bir ġulundan,
Bir əl dürtər hey t̆alından,
Hayte, söylə haşa diyer.

            ***
Sabircandan can silinür,
Bəsirət gözi dəlinür,
Uzun, incə yol görünür,
Yüri paşa, paşa diyer.

                                               31.08.2021.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir