Zülal Kaya

Anne babası, kurtuluş savaşında göçe mecbur kalıp Çorum’da buluşan bir aile içinde doğdum. Çorum’da büyüdüm. Kız Meslek Lisesinin nakış dikiş bölümünü bitirdim. Bir süre dikiş kurs öğretmeni olarak çalıştım.

Çocuklarım dolayısıyla, on senedir İstanbul’da yaşıyorum.

Emekliyim.

Yayımlanmış beş kitabım var:

- Kardaki Ayak İzleri,

- Savaşın Yarık Tabanlı Kadınları,

- Sahipsiz Bedenler,

- Erzurum’dan Kan Damlıyordu, ve

- Tunaboyundan Köy Enstitüsüne.

Yayıma hazır bir kitabım var. Ayrıca, yazdığım şiirleri de kitaplaştırmak için bir dosya içine topladım.

Yazmaya devam ediyorum. Üzerinde çalışmalarımın devam ettiği birkaç dosyam bulunmaktadır.

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Röportaj: Zülal Kaya ile Edebiyat Üstüne

Masallardaki Büyücüye İhtiyacımız Var

Süt - (Kaçakaç)

Bir Savaş Gazisinin Anıları

Annem

Güven

Bir Kitap Nasıl Yazıldı

Cırtlanbik (Masal)

Ceee!

Siyasetçilerle İki Gün

Sahibini Arayan Hikâye

Ahıskalı Kudret Hoca

Tencere Tava

Padişahın Üç Oğlu Varmış

Afife Abla (Şiir)

Köpek Deyip Geçmeyelim

Küçük Bedendeki Yara

 

 

 

Rasim Bakırcıoğlu'nun Yazıları

                  

ÖZGEÇMİŞ

Rasim Bakırcıoğlu, 1937 yılında Artvin'e bağlı Ardanuç ilçesinin Aşağı Irmaklar köyünde doğdu. 1949’da Cılavuz Köy Enstitüsüne girdi; 1956’da Kâzım Karabekir İlköğretmen Okulundan mezun oldu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Pedagoji ve Türkçe bölümlerini bitirdi. A. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Yüksek lisans öğrenimi gördü.

Yedi yıl ilkokul öğretmenliğinde; sekiz yıl, İlköğretmen Okulu meslek dersleri öğretmenliği ve yöneticiliğinde; on iki yıl da eğitim enstitüsü ve eğitim fakültesi öğretmenliklerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde iki yaz dönemi, orta öğretim öğretmenlerine öğretmenlik formasyonu eğitimi verdi. MEB Yayımlar Genel Müdür Başyardımcılığı ve Ankara Mamak Lisesi Felsefe Grubu öğretmenliği yaptı.

Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ruh Sağlığı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme derslerini okuttu.

TÖS ve TÖBDER’in üyesi oldu.

1985 yılında emekli olduktan sonra 1987-1998 yılları arasında Özgün Yayınevi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü üstlendi. Özgün Ünite ve Çağdaş Ünite dergilerini yönetti ve bunların yazı kurulu başkan ve üyeliklerini sürdürdü.

Ruh Sağlığı ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, (ilkokullar için) Türkçe Ders Kitapları, Türkçe Dilbilgisi kitapları, Anılan ve Kutlanan Günler ve Haftalar, Yazım Kılavuzu, Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı, Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, Eylül Uçmak İstiyor, Yavru Serçeler, Mutluluk Nerede? Çocuklar İçin Nasrettin Hoca Fıkraları, yazdığı kitaplardan bazılarıdır.

Birçok yazın, sanat ve eğitim dergilerinde, sanal ortamda düzyazıları ve şiirleri yayımlandı, yayımlanıyor.

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Kendilerini Yaşayamayan Çocuklar

Gerçek Benlik Oluşturmak

Rasim Bakırcıoğlu ile Uzaktan Sohbet

Otur Şimdi Başla Yazmaya

Çağdaş Eğitim Barışçıdır

Çocukta Vicdan Gelişimi ve Eğitimi

Bedevra Çatılı Evler

Değerler ve İnsan Olma

Cinselliğin Değeri

Kaçınılmaz Bir Gereksinim: Cinsel Eğitim

Cinselliğin Önemi Kavranmadıkça

Cinsel Yaşamın Sağlıklısı

İyi Çocuk Yetiştirmek

Bilimdışı Eğitimin Çekinceleri

Bir Yetişkinin “Keşke”leri

Eğitimin Sevgiye Yaslandırılması Gerekliliği

Öğretmenlerin Öğretmeni Olmak

Doğru Eğitim Birincil Koşulsa Eğer...

Çağdaş Eğitim Olmadan Toplumsal Gelişim Olur mu?

Okuma Sevgisinin Oluşum Süreci

"Ardanuç Ağzı" Adlı Yapıt Üzerine


 

 

Dr. Minara Çınar

Kazakistan’da doğdu. Orta öğrenimini Kazakistan’da Cambul şehrine bağlı Merke ilçesinde tamamladı. 1993-1994 öğretim yılında girdiği Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1997 yılında bitirdi. 1997 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde başladığı Yüksek Lisans programını “Abdulhalük Uygur’un Şiirlerinin Dili” adlı tezle 1999 yılında, Doktora programını ise “Lobnor Ağzı Üzerinde Bir Araştırma” adlı tezle 2005 yılında tamamladı.

2000 yılında T.C. vatandaşlığına geçince Kütahya Tavşanlı Kız Meslek Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. 2004 yılında Uludağ Üniversitesine öğretim elemanı olarak atandı. 2009 yılından beri Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve hakemlik yapan Dr. Minara Aliyeva Çınar’ın Türkoloji alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, uluslararası yurtiçi ve yurtdışı kongre ve bilgi şölenlerinde sunduğu pek çok bildirisi vardır.

Bireysel olarak “Lobnor Ağzı” (2013-Türk Dil Kurumu Yay), “Nesip Yusufbeyli’den Şefika Gaspıralı’ya Mektuplar” (2018-Ötüken Neşriyat), "Ahıska Bölgesindeki Gürcülerin Konuştuğu Türk Ağzı" (2020-Astana Yayınları) adlı kitapları ve ortak yazarlı olarak “Edhem Rahimoğlu Tenişev –Doğumunun 90. Yılına Armağan” (Türk Dil Kurumu Yay), “Bursa’dan Ahıska Esintileri”, “Eski Türkçe Sözlük” ve “Ahıska Halk Şiirinden Seçmeler”, adlı kitapları yayınlandı.

Doç. Dr. Minara Çınar, Ahıska Dernekleri tarafından düzenlenen etkinliklere iştirak etmekte, “Ahıska Kültürü ve Dili” konusunda konferanslar vermektedir.

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Ahıska Türklerinde Alfabe Sorunu

Bir Ahıska Masalı: Analık

Ahıska: Sürgün mü, Soykırım mı?

Acaba Hangisi Daha Trajik?

Ahıska Tarihinin Gurur Sayfalarından

Ahıska Türk'ünün Gürcüce Ağıtı

Gurbette Kalanların Hasretlik Gözyaşları

Ahıskalı Bilgelerden Ali Paşa Veyseloğlu: Aspinza Dramı

Neyidux, Neoldux, Neolacaux

Kırgızca Türkçe Rusça Eğitim Terimleri Sözlüğü

 

 

Prof. Dr. Oktay Hüseyin'in Özgeçmişi (1938-2009)

Eğitim, Temel Bilimler ve Yaşam Üzerine

Sovyetler Birliğini Dünyada En Öne Çıkaran ve Çökmesini Hızlandıran Rus Mucizesi

Temel Bilimlere Bakış Açısı

Fizik Eğitimi, Bilim ve Teknoloji

Fizik, Matematiğin Uzantısı Değildir

2 + 2 Dört Eder mi?

Fizik Nobel Ödülleri

Karınca Yuvalarını Neden Su Basmıyor?

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?

Lise 2’de Merdiven veya Çubuk Meselesi

Dalgalar Neden Kıyıya Vurur?

Sonsuz Evrenimiz Sonlu Bir Evrenin Küçük Bir Parçası Olabilir mi?

Genetik Silahlar

Sovyetler Birliğinde Atom Bombasının Kısa Tarihçesi

Sovyetler Birliğinde Hidrojen ve Nötron Bombalarının Üretiminin Kısa Tarihi

Bilimsel Düşünce, Fizik Eğitimi ve Fizik Bilimine Katkı İmkanımız

Bilime Katkı ve Bazı Türk Bilginlerinin Bilime Katkısı

Avrupa Birliği

Sibirya’ya Masrafsız Gitme Yolları

Toryum ve Nükleer Yakıt

İyi Fizik Eğitimi İçin Çalışanların Makalelerine İlişkin Değerlendirme

Ekonomi ve Yeni Teknoloji Temel Bilimsiz Gelişmez

Temel Bilim Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Zekâ, Bilgi ve Düşüncenin Çok Boyutlu Uzayda Değerlendirilmesi

Bilimde Neden Geriyiz?

Evren, Allah ve İslam

Rusya ve Ruslarla Evlilik

ÖSS 2006 Fizik Soru ve Cevaplarının İncelenmesi

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler

Einstein Matematiğe Dayandığı için Başarılı Oldu

Einstein Türkiye’de Olsaydı

Einstein Gelişmemiş Bir Ülkede Olsaydı

Yanlış Öğretilen Fizik: Bir Örnek

Darwin’i bitirdik, sıra Einstein’da mı?

Küresel Isınmanın Doğaya, İnsan Yaşamına ve Düşünceye Etkisi

En Önemli Bilimsel Sonuçlarım