Zülal Kaya

Anne babası, kurtuluş savaşında göçe mecbur kalıp Çorum’da buluşan bir aile içinde doğdum. Çorum’da büyüdüm. Kız Meslek Lisesinin nakış dikiş bölümünü bitirdim. Bir süre dikiş kurs öğretmeni olarak çalıştım.

Çocuklarım dolayısıyla, on senedir İstanbul’da yaşıyorum.

Emekliyim.

Yayımlanmış beş kitabım var:

- Kardaki Ayak İzleri,

- Savaşın Yarık Tabanlı Kadınları,

- Sahipsiz Bedenler,

- Erzurum’dan Kan Damlıyordu, ve

- Tunaboyundan Köy Enstitüsüne.

Yayıma hazır bir kitabım var. Ayrıca, yazdığım şiirleri de kitaplaştırmak için bir dosya içine topladım.

Yazmaya devam ediyorum. Üzerinde çalışmalarımın devam ettiği birkaç dosyam bulunmaktadır.

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

 

Röportaj: Zülal Kaya ile Edebiyat Üstüne

Masallardaki Büyücüye İhtiyacımız Var

Süt - (Kaçakaç)

Bir Savaş Gazisinin Anıları

Annem

Güven

Bir Kitap Nasıl Yazıldı

Cırtlanbik (Masal)

Ceee!

Siyasetçilerle İki Gün

Sahibini Arayan Hikâye

 

 

 

 

Dr. Minara Çınar

Kazakistan’da doğdu. Orta öğrenimini Kazakistan’da Cambul şehrine bağlı Merke ilçesinde tamamladı. 1993-1994 öğretim yılında girdiği Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1997 yılında bitirdi. 1997 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde başladığı Yüksek Lisans programını “Abdulhalük Uygur’un Şiirlerinin Dili” adlı tezle 1999 yılında, Doktora programını ise “Lobnor Ağzı Üzerinde Bir Araştırma” adlı tezle 2005 yılında tamamladı.

2000 yılında T.C. vatandaşlığına geçince Kütahya Tavşanlı Kız Meslek Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. 2004 yılında Uludağ Üniversitesine öğretim elemanı olarak atandı. 2009 yılından beri Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve hakemlik yapan Dr. Minara Aliyeva Çınar’ın Türkoloji alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, uluslararası yurtiçi ve yurtdışı kongre ve bilgi şölenlerinde sunduğu pek çok bildirisi vardır.

Bireysel olarak “Lobnor Ağzı” (2013-Türk Dil Kurumu Yay), “Nesip Yusufbeyli’den Şefika Gaspıralı’ya Mektuplar” (2018-Ötüken Neşriyat) adlı kitapları ve ortak yazarlı olarak “Edhem Rahimoğlu Tenişev –Doğumunun 90. Yılına Armağan” (Türk Dil Kurumu Yay), “Bursa’dan Ahıska Esintileri”, “Eski Türkçe Sözlük”, “Ahıska Halk Şiirinden Seçmeler”, adlı kitapları yayınlandı.

Dr. Minara Çınar, Ahıska Dernekleri tarafından düzenlenen etkinliklere iştirak etmekte, “Ahıska Kültürü ve Dili” konusunda konferanslar vermektedir.

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

 

Ahıska Tarihinin Gurur Sayfalarından

Ahıska Türk'ünün Gürcüce Ağıtı

Gurbette Kalanların Hasretlik Gözyaşları

Ahıskalı Bilgelerden Ali Paşa Veyseloğlu: Aspinza Dramı

Neyidux, Neoldux, Neolacaux

 

 

 

Prof. Dr. Oktay Hüseyin'in Özgeçmişi (1938-2009)

Eğitim, Temel Bilimler ve Yaşam Üzerine

Sovyetler Birliğini Dünyada En Öne Çıkaran ve Çökmesini Hızlandıran Rus Mucizesi

Temel Bilimlere Bakış Açısı

Fizik Eğitimi, Bilim ve Teknoloji

Fizik, Matematiğin Uzantısı Değildir

2 + 2 Dört Eder mi?

Fizik Nobel Ödülleri

Karınca Yuvalarını Neden Su Basmıyor?

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?

Lise 2’de Merdiven veya Çubuk Meselesi

Dalgalar Neden Kıyıya Vurur?

Sonsuz Evrenimiz Sonlu Bir Evrenin Küçük Bir Parçası Olabilir mi?

Genetik Silahlar

Sovyetler Birliğinde Atom Bombasının Kısa Tarihçesi

Sovyetler Birliğinde Hidrojen ve Nötron Bombalarının Üretiminin Kısa Tarihi

Bilimsel Düşünce, Fizik Eğitimi ve Fizik Bilimine Katkı İmkanımız

Bilime Katkı ve Bazı Türk Bilginlerinin Bilime Katkısı

Avrupa Birliği

Sibirya’ya Masrafsız Gitme Yolları

Toryum ve Nükleer Yakıt

İyi Fizik Eğitimi İçin Çalışanların Makalelerine İlişkin Değerlendirme

Ekonomi ve Yeni Teknoloji Temel Bilimsiz Gelişmez

Temel Bilim Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Zekâ, Bilgi ve Düşüncenin Çok Boyutlu Uzayda Değerlendirilmesi

Bilimde Neden Geriyiz?

Evren, Allah ve İslam

Rusya ve Ruslarla Evlilik

ÖSS 2006 Fizik Soru ve Cevaplarının İncelenmesi

Bazı Elektrostatik Soruları Hakkında Düşünceler

Einstein Matematiğe Dayandığı için Başarılı Oldu

Einstein Türkiye’de Olsaydı

Einstein Gelişmemiş Bir Ülkede Olsaydı

Yanlış Öğretilen Fizik: Bir Örnek

Darwin’i bitirdik, sıra Einstein’da mı?

Küresel Isınmanın Doğaya, İnsan Yaşamına ve Düşünceye Etkisi

En Önemli Bilimsel Sonuçlarım

 

Rasim Bakırcıoğlu'nun Yazıları

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Rasim Bakırcıoğlu, 1937 yılında Artvin'e bağlı Ardanuç ilçesinin Aşağı Irmaklar köyünde doğdu. 1949’da Cılavuz Köy Enstitüsüne girdi; 1956’da Kâzım Karabekir İlköğretmen Okulundan mezun oldu. İstanbul Eğitim Enstitüsü Pedagoji (Eğitim) ve Türkçe bölümlerini bitirdi. A. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Yüksek lisans öğrenimi gördü.

Yedi yıl ilkokul öğretmenliğinde; sekiz yıl, İlköğretmen Okulu meslek dersleri öğretmenliği ve yöneticiliğinde; on iki yıl da eğitim enstitüsü ve eğitim fakültesi öğretmenliklerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde iki yaz dönemi, orta öğretim öğretmenlerine öğretmenlik formasyonu eğitimi verdi. MEB Yayımlar Genel Müdür Başyardımcılığı ve Ankara Mamak Lisesi Felsefe Grubu öğretmenliği yaptı.

Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ruh Sağlığı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme derslerini okuttu.

TÖS ve TÖBDER’in üyesi oldu.

1985 yılında emekli olduktan sonra 1987-1998 yılları arasında Özgün Yayınevi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü üstlendi. Özgün Ünite ve Çağdaş Ünite dergilerini yönetti ve bunların yazı kurulu başkan ve üyeliklerini sürdürdü.

Ruh Sağlığı ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, (ilkokullar için) Türkçe Ders Kitapları, Türkçe Dilbilgisi kitapları, Anılan ve Kutlanan Günler ve Haftalar, Yazım Kılavuzu, Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı, Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, Eylül Uçmak İstiyor, Yavru Serçeler, Mutluluk Nerede? Çocuklar İçin Nasrettin Hoca Fıkraları, yazdığı kitaplardan bazılarıdır.

Birçok yazın, sanat ve eğitim dergilerinde, sanal ortamda düzyazıları ve şiirleri yayımlandı, yayımlanıyor.

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

 

Bedevra Çatılı Evler

Değerler ve İnsan Olma

Cinselliğin Değeri

Kaçınılmaz Bir Gereksinim: Cinsel Eğitim

Cinselliğin Önemi Kavranmadıkça

Cinsel Yaşamın Sağlıklısı

İyi Çocuk Yetiştirmek

Bilimdışı Eğitimin Çekinceleri

Bir Yetişkinin “Keşke”leri

Eğitimin Sevgiye Yaslandırılması Gerekliliği

Öğretmenlerin Öğretmeni Olmak

Doğru Eğitim Birincil Koşulsa Eğer...

Çağdaş Eğitim Olmadan Toplumsal Gelişim Olur mu?

Okuma Sevgisinin Oluşum Süreci

"Ardanuç Ağzı" Adlı Yapıt Üzerine


 

 

ÖZGEÇMİŞ

Hasan Aydın, 10  Mayıs  1971’de  Ordu,  Ünye’de  doğdu.  İlk  ve  orta  öğrenimini  Ünye’de,  yükseköğrenimini ise  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  (OMÜ)  İlahiyat  Fakültesi’nde  tamamladı.  Üniversiteyi bitirdiği  yıl,  aynı  üniversitenin  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü’ne  araştırma  görevlisi  olarak  atandı ve  1994-1996  yılları  arasında  yüksek  lisans  öğrenimini  tamamladı. 1996-2004  yılları arasında  çeşitli  özel  ve  devlet  okullarında  öğretmenlik  yaptı. 

2001  yılında  OMÜ  Sosyal Bilimler  Enstitüsü’nde  doktora  öğrenimine  başladı  ve  2004  yılında,  Gazzâlî’nin  “Tanrı  ve Evren  Tasarımı  ve  Günümüze  Yansımaları”  adlı  çalışmayla  kelâm  bilim  doktoru  unvanını aldı.  2004  yılında  OMÜ  Sinop  Eğitim  Fakültesi  Sınıf  Öğretmenliği  Anabilim  Dalına  Yrd. Doç.  olarak  atandı.  2008’de  OMÜ  Eğitim  Fakültesi’ne,  2012  yılında  ise  OMÜ  İlahiyat Fakültesi’ne  geçti.  24  Ocak  2014’te  Sosyal,  İdari  ve  Beşeri  Bilimler  temel  alanı,  Felsefe anabilim  dalından  doçent  unvanını  aldı. 

15  Ekim  2015  tarihinde  OMÜ  Fen-Edebiyat Fakültesi  Felsefe  Bölümü’ne  doçent  olarak  atandı.  Felsefe  tarihi,  İslam  felsefesi  ve  eğitim felsefesi  alanlarına  ilgi  duyan  Aydın’ın  çeşitli  dergilerde  yayımlanmış  çok  sayıda  makaleleri dışında şu kitapları bulunmaktadır:

İslam  Düşünce  Geleneğinde  DinFelsefe  ve  Bilim  (Naturel  Yayınları,  Ankara  2005),  İslam Düşünce  Geleneğinde  Bilgi  Kuramı:  Eleştirel  Bir  Yaklaşım  (Naturel  Yayınları,  Ankara  2005), Gazzâlî,  Felsefesi  ve  İslam  Modernizmine  Etkileri  (Bilim  ve  Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul 2012);  Postmodern  Çağda  İslam  ve  Bilim  (Bilim  ve  Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul  2008);  Eski Yunan’dan  İslam’ın  Klasik  Çağına:  Neden  Kavramı  ve  Nedensellik  Sorunu  (Bilim  ve  Gelecek Kitaplığı,  İstanbul  2009);  Felsefi  Temelleri  Işığında  Yapılandırmacılık  (Nobel  Yayınları,  2. Basım,  Ankara  2012);  Mitostan  Logosa  Eski  Yunan  Felsefesinde  Aşk  (Bilim  ve  Gelecek Kitaplığı,  İstanbul  2013);  Felsefi  Antropolojinin  Işığında  Hz.  Muhammed  ve  Kuran  (Bilim  ve Gelecek  Kitaplığı,  İstanbul  2014);  İslam  Kültüründe  Felsefenin  Krizi  ve  Aydınlanma  Sorunu (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2016); Mehmet Dağ, Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2017.

 

Eğitişim Dergisindeki Yazıları

Felsefi Açıdan İnanç ve Eğitim

İdeolojinin Kıskacında Felsefe Müfredatı

Eleştiri Geleneği İslam Kültürü ve Biz

Postmodernizm ve Postmodern Siyaset

Din, Laiklik ve Eğitim Üzerine Kimi Düşünceler

İslam, Öteki ve Şiddet

Felsefenin İşlevi ve Din: Röportaj

Kitap Seçmek ve Okumak

Otorite, İtaatsizlik ve Entelektüeller

Etik, Ahlakilik ve Özerklik

Üniversite: Adı Var Kendi Yok...

İslam Kültürü ve Felsefe Karşıtlığı

Yeni Özne: Ağdaş

Aydınlanma, Atatürk, Türkiye

 

Yönetici Giriş Paneli

Scroll to top